Meld je aan bij de Vrije School Den Haag!

Aanmelden voor de brugklas kan niet digitaal. 

Voor het huidige schooljaar zitten alle leerjaren vol. We kunnen geen leerlingen meer aannemen

Voor het aanmelden vanaf leerjaar 2 (8e klas) vult u het formulier onderaan deze pagina in.

 

AANMELDINGSPROCEDURE VOOR SCHOOLJAAR 2018-2019

 

De schoolbesturen PO & VO en de gemeenten in de regio Haaglanden hebben afspraken gemaakt over het proces van aanmelden en inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs. Deze afspraken zijn vastgelegd in de regionale BOVO-procedure. (zie www.bovohaaglanden.nl)

Ouders kunnen hun kind aanmelden op meerdere scholen. In onze regio wordt dit mogelijk gemaakt door middel van een voorkeurslijst. Op de voorkeurslijst staan alleen de scholen, die passen bij het basisschooladvies van de leerling.

 

Procedure van aanmelding

 • Met het regionale, ondertekende BOVO-aanmeldformulier en de voorkeurslijst meldt u uw kind persoonlijk aan bij de school van uw eerste keuze.
 • De aanmelding is pas officieel als de ouder een handtekening heeft geplaatst op het aanmeldformulier met de voorkeurslijst.
 • De leerling wordt aangemeld bij een school die past bij het zgn. schooladvies. Voor De Vrije School Den Haag betekent dat minimaal een mavo/Vmbo-T-advies.
 • De leerling wordt aangemeld tijdens de aanmeldingsperiode van het BOVO tijdpad. De eerste aanmeldperiode is dit jaar van 10 februari t/m 23 februari 2018.
 • Binnen deze periode is het mogelijk uw kind uit de aanmelding terug te trekken en het originele aanmeldformulier met voorkeurslijst op te halen. Na terugtrekking staat uw kind aangemeld bij de tweede school van uw keuze, waar het originele aanmeldformulier nu moet worden ingeleverd binnen bovenstaande periode.
 • Na aanmelding ontvangen de ouders per mail een vragenformulier aanmelding met het verzoek deze uiterlijk 5 maart, maar liefst eerder, per mail te retourneren.
 • Indien de basisschool niet met POVO Onderwijs Transparant (OT) werkt en de leerling dus geen BOVO-aanmeldformulier met de unieke aanmeldcode heeft, kan deze toch ook worden aangemeld. Deze ouders kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen met mw. T. Remmerswaal t.remmerswaal@vsdenhaag.nl
 • Als de school na de eerste aanmeldperiode nog plek over heeft, dan geldt een tweede aanmeldperiode van 9 april t/m 20 april 2018 en ontvangt u dinsdag 24 april bericht over de plaatsing van uw kind.

 

Het aantal plekken per onderwijstype

 • PT-stroom: 16 leerlingen
 • Mavo/Havo: 56 leerlingen
 • Havo/Vwo: 60 leerlingen
  Totaal: 132 leerlingen
   

Toelating

 • De leerling is aangemeld met het BOVO-aanmeldformulier met daarop het schooladvies en de unieke code, dat de basisschool verstrekt heeft, met daarbij de voorkeurslijst.
 • Het advies van de basisschool van de leerling is (wettelijk) leidend.
 • Voor De Vrije School Den Haag geldt dus een basisschool advies van mavo/vmbo-t of hoger.
   

Loting

Leerlingen worden in eerste instantie toelaatbaar verklaard onder voorbehoud van voorrangsregels en loting. Vanzelfsprekend trachten wij tegemoet te komen aan de eerste school van voorkeur. Bij een teveel aan aanmeldingen wordt na toepassing van de voorrangsregels geloot binnen de oververtegenwoordigde groep leerlingen. Deze eventuele loting vindt  bij de notaris plaats.

 

Alle ouders en leerlingen krijgen na de eerste aanmeldperiode op  vrijdag 6 april 2018 bericht over plaatsing of uitloting.

Mocht de leerling nog niet geplaatst zijn, dan vindt u een overzicht van nog beschikbare plaatsen op andere scholen op Scholenwijzer.DenHaag.nl en gaat op 9 april de tweede aanmeldperiode van start.

 

Voorrangsregels

Een leerling krijgt voorrang als

 1. Deze op het moment van inschrijving op een vrijeschool basisschool onderwijs volgt/ingeschreven staat.
 2. Een broer of zus op De Vrije School Den Haag VO ingeschreven staat.
   

Praktische vmbo-t

Voor het schooljaar 2018-2019 formeert De Vrije School Den Haag twee kleine klassen voor leerlingen met LWOO. De leerling voldoet in dit geval aan de wettelijke criteria (leerachterstanden, intelligentieonderzoek en evt. sociaal-emotioneel onderzoek) voor een LWOO. Voor vragen over de LWOO procedure kunt u terecht bij Hendrien Broens, h.broens@vsdenhaag.nl

Voor algemene informatie over het Praktisch Vmbo-T kunt u terecht bij Eelke van Dijken, e.van.dijken@vsdenhaag.nl

 

Leerlingen met LWOO en leerlingen met extra begeleiding

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het kader van passend onderwijs zal individueel bekeken worden of de school voldoende kan inspelen op de specifieke vraag (zie ondersteuningsplan website: http://vo.devrijeschooldenhaag.nl/informatie/leerlingen/zorg).

Indien de benodigde ondersteuning niet geboden kan worden of de leerling met extra ondersteuning wordt uitgeloot, is De Vrije School Den Haag verantwoordelijk voor een passende onderwijsplek in de regio.

Voor het plaatsen van deze leerlingen is een zeer korte periode in het tijdpad opgenomen.

Vanaf het moment van aanmelden (10 februari - 23 februari) is er tijd  tot 4 april.

 

Indien nodig, kan deze periode op individuele basis verlengd worden tot 20 april. Leerlingen die niet op de school van eerste keuze geplaatst kunnen worden, krijgen voorrang bij plaatsing op een andere school. Na 4 april is het aantal beschikbare plaatsen minder groot. Daarom worden leerlingen met een ondersteuningsbehoefte eerder geplaatst dan de overige leerlingen, die niet op hun school van eerste keuze zijn geplaatst.

 

Voor vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u terecht bij de zorgcoördinator Janoes Vermeijden, j.vermeijden@vsdenhaag.nl

 

Download:

Aanmeldingsprocedure 2018-2019

Voor het aanmelden vanaf leerjaar 2 (8e klas) vult u onderstaand formulier in.

(controleer eerst uw spammap als u na invulling geen bevestigingsbericht hebt ontvangen)

 

Houdt u rekening met een wachtlijst.