Samenwerking Maris College voor vmbo basis kader + vacature

Samenwerking Maris College voor vmbo basis kader

Augustus 2022 start op de locatie Maris College Waldeck de Waldorf stroom. Vanaf dat moment bestaat er de mogelijkheid voor alle leerlingen in Den Haag en omstreken om op alle niveaus van het voortgezet onderwijs vrijeschoolonderwijs te volgen.
Na de bestuurlijke aftrap werd er inhoudelijk stil gestaan bij de oorsprong en inhoud van het vrijeschoolonderwijs. Na afloop was er een gezellige uitwisseling onderling, waarbij volop ruimte was voor vragen en opmerkingen.

 

Maris College Waldeck Promo

 

Voor de nieuwe leerweg zijn wij op zoek naar een coördinator en mentor (m/v). Volg deze link naar de vacature.