Talent gezocht!

Informatiemiddag over

lesgeven in het voortgezet vrijeschoolonderwijs

woensdag 8 december 2021 van 16:00 uur tot 17:30 uur

Waalsdorperweg 12, Den Haag

 

LET OP: Deze bijeenkomst vindt digitaal plaats. Bij aanmelding ontvang je een link.

Via deze link kan je je opgeven.

 

Wij zoeken kennismaking met onderwijstalenten die onze waarden delen en in het voortgezet vrijeschoolonderwijs willen werken. Dat kan op de scholen van de stichting ZWN in Den Haag, Rotterdam en Leiden. Past dat bij jou? Meer weten? Bezoek onze kennismakingsmiddag in Den Haag.                                                                    

De vrijeschool biedt onderwijs naar hoofd, hart en handen. We willen jongeren ondersteunen in hun ontwikkeling en kans geven hun eigen talenten te leren kennen en ontwikkelen. Zodat de leerlingen later in staat zijn tot zelfstandig oordelen en verantwoordelijk handelen. En later in vrijheid de eigen ontwikkeling ter hand kunnen nemen. Geen vat vullen, maar een vuur brandend houden.

 

Ook docenten krijgen op de vrijeschool veel ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en eigen lesmateriaal en lessen te ontwikkelen. Niet alleen de leerling maar ook de docenten zijn bij voorkeur voortdurend in ontwikkeling.

 

Als je deze ambities herkent en deelt: kom dan langs in Den Haag op 8 december. We horen graag welke talenten en motieven jij meebrengt in het onderwijs. We kunnen je ook laten zien hoe wij onze ambities vertaald hebben in het leerplan en de praktijk.

 

In verband met de planning, weten we graag hoeveel mensen we mogen verwachten en met welke vragen jullie komen. Opgave vooraf is wenselijk, maar niet verplicht. Je kan altijd langskomen of contact opnemen via mail of telefoon.

 

Vooralsnog gaan we er vanuit dat we je op school kunnen ontvangen onder de strikte afstands- en ventilatie regels van het coronabeleid. Mocht dat niet het geval zijn, dan vindt de bijeenkomst plaats via Google Meet. Mede daarom is het belangrijk om je aan te melden.

 

Via deze link kan je je opgeven.

 

Voor informatie over bestaande vacatures: Mirella Brakkee, m.brakkee@vsdenhaag.nl of

 

Rob van der Meijden

Rector De Vrije School Den Haag

 

--- --- ---

Wij bieden voortgezet vrijeschoolonderwijs mavo, havo en vwo. Leerlingen halen dus na vier, vijf of zes jaar een passend diploma. In samenwerking met het Maris College wordt in Den Haag volgend schooljaar ook een kleine leerweg voor vmbo-basis/kader aangeboden.

 

We hebben regelmatig vacatures in alle vakgebieden. Daarnaast zoeken we jaarlijks docenten die echt vrijeschoolleraar willen worden. Dat met name voor onze Middenbouw. Dat zijn onze brugklassen (1e en 2e leerjaar, klas 7 en 8). Een docent in die klassen is ook mentor en geeft veel verschillende (periode-)lessen in de eigen klas.

 

Een belangrijk kenmerk van het vrijeschoolonderwijs is het periode-onderwijs. Periode-onderwijs wordt aangeboden in blokken van drie weken. Op iedere weekdag de eerste twee lesuren. Er wordt dan gewerkt aan een thema dat aansluit bij de leeftijd (de ontwikkelingsfase) van de leerlingen. De thema-onderwerpen komen niet altijd voor in bestaande lesmethodes. Je mag werken vanuit een persoonlijke verhouding tot je vak en geeft het thema hierbinnen zelf vorm. Je probeert leerlingen zo breed mogelijk aan te spreken.