Start Maris College Waldorf, een vrijeschoolafdeling voor vmbo- kader/basis vanaf augustus 2022

Op weg naar wie je wordt

Begin dit schooljaar hebben we een goede partner gevonden in het Maris College. Na de zomer van 2021 zijn de voorbereidingen gestart.  Augustus 2022 zal op de locatie Maris College Waldeck aan de Toscaninistraat de eerste klas starten. Dit onder de naam: vrijeschoolstroom vmbo basis/kader Maris Waldorf.


Het vrijeschoolonderwijs op de locatie zal in de kern worden uitgevoerd door een mentor / coördinator van de Vrije School Den Haag, gedetacheerd, en een team docenten van het Maris College. Gezamenlijk vormen zij het leerteam, dat uiteindelijk zal uitgroeien tot een vier jarige vmbo afdeling.


Op vrijdag 3 december verscheen een klein artikeltje in het Algemeen Dagblad, de Haagse Courant. 


Meer informatie:
Op de site van het Maris College kun je informatie vinden over de Waldorfstroom.
Vragen? Stuur een mail naar waldorf@mariscollege.nl.