Feestelijke opening Maris Waldorf

Feestelijke opening Maris Waldorf

In samenwerking met onze school (Rob van der Meijden als initiatiefnemer en Christiaan Naves als kwartiermaker) is Maris Waldorf ontstaan. Hierdoor wordt de grote vraag van ouders naar vrijeschoolonderwijs op alle vmbo-niveaus beantwoord en hoeven leerlingen niet meer uit te wijken naar andere steden.

 

Met creatieve activiteiten en een muzikaal intermezzo vierden de leerlingen van Maris Waldorf het openingsfeest. Zij knipten het lint door en gaven ouders en bezoekers samen met mentor en teamleider Rimmert Leverland een rondleiding door de school!

Een heel aantal van onze collega's heeft de opening bijgewoond.