Vrijescholen in Elsevier over doorstroom VMBO - HAVO

"Bij de eerste vijf van de ‘Top-25 stapelscholen’ staan vier Vrije Scholen, met onderwijs op antroposofische grondslag. Daarbij staat ‘ persoonlijkheidsvorming’ van de leerling centraal, zoals de Vereniging van vrijescholen stelt ‘zowel in cognitiviteit, inventiviteit, originaliteit en creativiteit’. De scholen houden in sterke mate rekening met de individuele ontplooiing van de leerling, en stemmen tempo en diplomering daarop af."

http://www.elsevier.nl/ Nederland/achtergrond/2016/1/ De-laatste-stapelscholen-van- Nederland-2752110W/

Download:

Hele artikel uit Elsevier