Overlijden Roelof Jan Veltkamp, decaan en leraar Nederlands​

Vanmorgen vroeg is onze dierbare collega Roelof Jan Veltkamp ​op 61-jarige leeftijd ​in zijn slaap overleden.

Wij zijn door dit droevige nieuws geschokt. Het lerarencollege zal hem op passende manier herdenken.​ We zullen zijn inspirerende persoonli​jkheid missen. Met zijn overlijden verliest de vrijeschoolbeweging een bevlogen en altijd vanuit de antroposofische achtergrond werkende collega.


Tot de slaap

Zo kom tot rust. Vertrouw u aan de nacht,
te slapen gaat nu alles op de aarde -
en geef verloren wat uw hart bezwaarde,
langs verre stromen wordt het thuis gebracht.

Zo kom tot rust - en hoor naar het gestadig
ruisen des levens. Al wat is geschapen
doorwoont het, aan zijn hartslag moogt gij slapen:
Ook in u zelve arbeidt het genadig.

Zo kom tot rust - en vindt de diepe dalen
van slaap. De sterren gaan, de waat'ren stromen;
zo wordt dan op hun maten mee genomen
gerust.- Nog wacht de nacht: uw ademhalen.

Ida Gerhardt​​