The Dutch Ombudsperson for future Generations

Op maandag 6 februari gingen vijf leerlingen uit klas 8.2 naar de Haagse Hogeschool om een conferentie bij te wonen van de  Dutch Ombudsperson for future Generations.
Deze internationale conferentie ging over het organiseren van ombudspersonen voor de toekomstige generaties in diverse landen.
Onze leerlingen waren uitgenodigd om deel te nemen aan een ronde tafel gesprek dat geleid werd door HKH prinses Laurentien. De conferentie vond plaats in het Engels en de leerlingen werden bevraagd naar hun ideeën over de toekomst. Vrij en onbevangen traden de leerlingen dit internationale gezelschap tegemoet. Hun inzichten over de toekomst waren een waardevolle bijdrage aan deze conferentie. Voor de leerlingen was het een bijzondere ervaring.