Overlijden Wim Veltman

Afgelopen maandagnacht is onze oud-collega Willem Frederik Veltman overleden: 1923 – 2018. Hij werd 95 jaar.
Na de 2e WO kwam hij bij ons op school te werken en heeft vele jaren alles mee helpen opbouwen. Hij gaf vakken zoals kunstgeschiedenis, Frans, Biologie en heeft met vele klassen toneel gespeeld in de tijd dat elke klas elk jaar een stuk op de planken bracht.
Voor kerst was er de presentatie van zijn autobiografie en heb ik hem nog gezien. Hij was mijn klassenleraar.


Wim wordt dinsdag 29 mei begraven op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan om 15.00 uur. Daaraan voorafgaande is er een bijeenkomst in de Anglicaanse kerk om 13.00 uur.
Wim ligt thuis opgebaard.
Sietske Asselbergs, conrector