Waldorf One World (WOW-dag)

Waldorf One World

Ieder jaar doen vrijescholen (voornamelijk middelbare scholen) uit de hele wereld mee aan de WOW-day (Waldorf One World), een internationale campagne waarbij leerlingen door middel van projecten geld inzamelen voor andere kinderen op vrijescholen (Waldorfschoelen) die het hard nodig hebben. Ons Michaelsfeest staat dit jaar in het teken van de Waldorf One World. Op donderdag 27 september gaan alle klassen aan de slag voor het goede doel. Als school hebben wij in overleg met het Internationaal Hulpfonds (IHF voor vrijescholen in de wereld), besloten dat de opbrengsten van onze WOW-dag ten goede komt aan de vrijeschool Waldorfschool in Windhoek in Namibië. In de periode tot de zomervakantie maken de leerlingen in de mentorlessen kennis met de school in Windhoek door het bekijken van een film en bepalen ze met elkaar op welke wijze ze geld willen gaan inzamelen.  

 

De afgelopen 94 jaar heeft onze school het Michaelsfeest altijd op 29 september gevierd door met een groep samengesteld uit leerlingen van alle klassen (klas 1 t/m 12) opdrachten te volbrengen waar ook moed voor nodig was. Meestal werd daarvoor als thema een mooie heldensage gebruikt, zoals Hercules of Odysseus. In de afgelopen jaren bleek dat het tijd was voor een andere opzet. Veel bovenbouw scholen in Nederland waren inmiddels begonnen met de maatschappelijke uitdaging om voor een andere vrijeschool in de wereld iets te betekenen.

 

Waldorfschool Windhoek

Vrijeschool Waldorfschool Windhoek was na het apartheidsregime in Zuid Afrika een van de weinige scholen waar leerlingen van verschillende etnische afkomst dezelfde lessen volgden, ondanks het verlies van staatssteun. Daarnaast volgt de school een schoolbeleid van geen-selectie en verstrekt subsidies aan kinderen die niet het volledige schoolgeld kunnen betalen. Dit biedt Waldorfschool Windhoek de mogelijk om een school te zijn voor alle Namibische kinderen. Een school waar ze kansen krijgen om hun volledige potentieel te bereiken: emotioneel, fysiek, spiritueel en cognitief. Op dit moment zitten er ca. 240 leerlingen op de school verdeeld over 12 klassen en kleuters. Een aantal kinderen woont in hostels rond de school, omdat hun ouders te ver weg wonen om dagelijks naar huis te kunnen. In de onderbouw wordt er in het Duits les gegeven (Namibië was vroeger een Duitse kolonie en er wonen nog veel Duitsers). In de bovenbouw is Engels de voertaal.
De school draagt ook bij aan de nationale economische groei door kansen te bieden voor een kwaliteitsvol en marktgericht beroepsonderwijs en -training voor al haar leerlingen. In verband met deze beroepsopleiding was de school een pilotschool. Door bezuinigingen is de staatsteun daarvoor kortgeleden ingetrokken.

 

Ben je nieuwsgierig geworden naar de school in Windhoek bekijk dan bijgaand filmpje.

https://www.youtube.com/watch?v=rrqvXNe76K4

 

Oorsprong WOW-day

De WOW–day is ontstaan op een conferentie van Europese Steinerscholen in 1994. Tijdens deze conferentie werd verslag gedaan van een Noorse bovenbouwklas die 1 dag is gaan werken om geld in te zamelen voor het goede doel. Deze actie inspireerde anderen en breidde zich uit over heel Europa. Al snel is de WOW–day een jaarlijks terugkerende actie, die veel geld voor speciale Waldorfprojecten  in ontwikkelingslanden oplevert.