“Shifting reality” een euritmievoorstelling voor de 10e klassen

Shifting reality

Op vrijdag 27 september gaan de 10e klassen naar de euritmievoorstelling „Shifting reality” opgevoerd door het euritmie gezelschap  Vonnunan uit Wenen.  Zij vertellen het verhaal van twee pubers, die helemaal in het computerspel “Zero” opgaan. Beiden zijn geboeid door de zware beproevingen en de fascinerende werelden. Totdat één van hun haar realiteit steeds meer richting de virtuele wereld verschuift.

 

Wij allemaal worden geconfronteerd met de verschillende realiteiten van de digitale  wereld(en) en de echte wereld. De productie „Shifting reality” houdt ons en deze  ontwikkeling een spiegel voor en verteld van de fascinatie en problematiek der virtuele  werelden. „Shifting reality” nodigt uit tot reflectie over deze fenomenen. De centrale boodschap is: Het echte avontuur leeft in het hier en nu – iedereen is uitverkoren voor zijn  eigen levensverhaal.