Russische schoolleiders op bezoek bij De Vrije School Den Haag

Russische schoolleiders op bezoek bij De Vrije School Den Haag

Het Russische onderwijssysteem is sterk gericht op ‘academische cognitieve vaardigden’, vertelde de opleider van de schoolleiders. Zowel de overheid als ouders in Rusland willen dat jongeren zo snel mogelijk een zo hoog mogelijke kwalificatie bereiken. Dit gaat ten koste van de algemene brede
ontwikkeling van de jongeren, zijn veel pedagogen, ook in Rusland, van mening.
Deze groep kwam vanuit de gedachte dat het ook anders kan op De Vrije School Den Haag terecht. Ze hebben essentiële onderdelen van het vrijeschoolonderwijs bijgewoond, zoals bijvoorbeeld het periodeonderwijs. Tijdens het periodeonderwijs volgen leerlingen drie weken lang iedere ochtend een bepaald vak waarbij zij zich verdiepen in een bepaald onderwerp en daarover zelf een leerboek maken. Voorbeelden van zulke onderwerpen zijn de moderne geschiedenis van China, de werking van het menselijk skelet en de werking van het klimaat en veranderingen daarin. Na deze lesbezoeken hebben zij een gesprek gevoerd met schoolleiding, docenten en leerlingen van de school. Dit alles werd mogelijk doordat meerdere docenten en leerlingen op onze school Russisch spreken.


De Russische schoolleiders gaven aan onder de indruk te zijn van de praktijk die zij op De Vrije School Den Haag hebben gezien. Vooral het rustig en dagelijks aan de gang kunnen gaan met een bepaald onderwerp, de creativiteit van de leerlingen en de passie en het enthousiasme waarmee docenten hun vak geven viel hen op. Docenten hebben een goede band met de leerlingen en stellen zich niet afstandelijk of superieur op. Naast het bieden van een veilige en prettige leeromgeving dagen ze de leerlingen ook uit tot presteren. ‘Het zijn echt pedagogen’, aldus een van de deelnemers. Na het bezoek aan de vrijeschool gaan de schoolleiders ook op bezoek bij Jenaplan- en Montessorischolen in ons land.