Corona informatie

Corona informatie

U kunt de meest recente RIVM richtlijnen hier vinden. U kunt op deze site vinden in welke gevallen u uw kind ziek moet melden.
Indien u uw kind ziek meldt vanwege covid-gerelateerde klachten, geeft u dit dan in de Magister app aan.
Ook vernemen wij graag indien uw kind of gezinslid zich gaat laten testen.
Deze ziekmeldingen ihkv Covid worden ook doorgegeven aan de mentor en de teamleider. Indien er sprake is van langdurige afwezigheid door corona bekijken we hoe uw kind het onderwijs zo goed mogelijk kan blijven volgen.
Leerlingen worden gevraagd om goed afstand te houden van leerkrachten en andere medewerkers.