Tweede aanmeldingsperiode 19 t/m 23 april 2021

Tweede aanmeldingsperiode 19 t/m 23 april 2021

De Vrije School Den Haag heeft elk schooljaar een beperkt aantal plaatsen in de brugklassen. Dat heeft te maken met maximale capaciteit van ons klassieke schoolgebouw aan de Waalsdorperweg.

 

Op de vrijeschool spreken we over klas 7 (eerste leerjaar) en klas 8 (tweede leerjaar). De twee brugjaren samen noemen we de middenbouw. Dit is een overgangsperiode van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, waarin extra begeleiding wordt gegeven door vaste mentoren die twee jaar lang met de klas meegaan.

 

Om in de komende schooljaren met kleinere middenbouwklassen te kunnen werken, hebben we extra klassen geopend voor schooljaar 2021-2022. Alle mavo/havo-klassen én de havo/vwo-klassen tellen in de komende schooljaren maximaal 26 leerlingen. Onze vmbo-t klas met leerwegondersteuning telt maximaal 18 leerlingen.

 

In de tweede aanmeldingsronde van 19 t/m 23 april zijn, voor leerlingen met alle basisschooladviezen, nog enkele plaatsen beschikbaar. Dit met uitzondering van vmbo basis/kader. Hiervoor bestaat momenteel nog geen vrijeschoolvoorziening in Den Haag.

 

Als de bekostiging van het voorgezet onderwijs het ook verder na de coronatijd toelaat, willen we het werken met kleinere klassen en lesgroepen voortzetten.