Welkom
Welkom op de site van de Vrije School Den Haag! Wij zijn een school voor vwo - havo - mavo en een afdeling praktisch vmbo-t.
‘Hoe kan onderwijs de maatschappij met nieuwe krachten verrijken? Kijk niet naar kunnen en weten, maar naar wat er in aanleg in de mens aanwezig is.’
Bloei
‘Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur’.
Deze uitspraak van Plutarchus geeft aan waar De Vrije School Den Haag voor staat. De leerling mag zijn eigen vermogens ontwikkelen. Het gaat om het herkennen en stimuleren van de talenten van de leerlingen, ook als die nog verborgen zijn.

Wat is de Vrije School

Wie

De vrijeschool heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren. Ieder mens heeft van zichzelf bepaalde talenten.De vrijeschool wil dat elke leerling deze kan ontdekken en ontwikkelen.

Wat

Wij zijn een vrijeschool voor vwo, havo, mavo en praktisch vmbo-t. Naast het behalen van een diploma vinden wij het belangrijk om onze leerlingen meer mee te geven. We willen ze persoonlijk inspireren om al het mogelijke uit zichzelf te halen.

Waarom

De maatschappij vraagt om creatieve en sociaal, maatschappelijk betrokken mensen. Voor ons gaat het om intellectuele ontwikkeling én om de sociale en creatieve ontplooiing. Wij vinden dat het leven meer biedt dan alleen de verplichte lesstof.