Open Dag en informatieavonden

Tweede aanmeldingsperiode 19 t/m 23 april 2021

De Vrije School Den Haag heeft elk schooljaar een beperkt aantal plaatsen in de brugklassen. Dat heeft te maken met maximale capaciteit van ons klassieke schoolgebouw aan de Waalsdorperweg.

 

Op de vrijeschool spreken we over klas 7 (eerste leerjaar) en klas 8 (tweede leerjaar). De twee brugjaren samen noemen we de middenbouw. Dit is een overgangsperiode van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, waarin extra begeleiding wordt gegeven door vaste mentoren die twee jaar lang met de klas meegaan.

 

Om in de komende schooljaren met kleinere middenbouwklassen te kunnen werken, hebben we extra klassen geopend voor schooljaar 2021-2022. Alle mavo/havo-klassen én de havo/vwo-klassen tellen in de komende schooljaren maximaal 26 leerlingen. Onze vmbo-t klas met leerwegondersteuning telt maximaal 18 leerlingen.

 

In de tweede aanmeldingsronde van 19 t/m 23 april zijn, voor leerlingen met alle basisschooladviezen, nog enkele plaatsen beschikbaar. Dit met uitzondering van vmbo basis/kader. Hiervoor bestaat momenteel nog geen vrijeschoolvoorziening in Den Haag.

 

Als de bekostiging van het voorgezet onderwijs het ook verder na de coronatijd toelaat, willen we het werken met kleinere klassen en lesgroepen voortzetten.

Vraag en antwoord

In vraag en antwoord (zie bijlage) vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen tijdens de digitale Open Dag en informatieavond.

Download:

Vraag en antwoord

Heb je de Open Dag op 16 januari gemist, bekijk dan onderstaand filmpje waarin het vrijeschoolonderwijs wordt toegelicht, docenten vertellen over hun vak en leerlingen hun ervaringen beschrijven. 

 

Digitale rondleiding

We nodigen je uit voor het bekijken van de digitale rondleiding . 360º foto's van het gebouw, filmpjes, foto's en achtergrondinformatie over de school.

Onderstaand vind je als bijlage de informatiefolder voor leerlingen en de brochure voor ouders.

Informatieavond

Tijdens onze informatieavond op 20 januari jl. konden ouders via Meet in gesprek met leden van het managementteam en de coördinator Passend Onderwijs over de brugklas (onze middenbouw), het vrijeschoolonderwijs, het Praktisch vmbo-t en Passend Onderwijs.

 

Onderstaand het openingsfilmpje door onze rector Rob van der Meijden.

Download:

Aanmeldingsprocedure middenbouw (brugklas) 2021-2022

Download:

Informatiefolder voor leerlingen

Download:

Informatiefolder voor ouders