Informatie voor leerlingen van groep 8 en klas 6

Wat leuk dat je belangstelling hebt voor onze school!
 

Wij zijn een school voor mavo, havo en vwo en bieden mavo in 4 jaar, havo in 5 jaar en vwo in 6 jaar. Je kunt bij ons alle profielen kiezen.

 

Bekijk hier een rapportage van onze oudertevredenheid.

Bekijk hier een rapportage van onze leerlingentevredenheid. 

 

 

De open dagen en informatie avonden van schooljaar 23/24 zijn reeds geweest.

 

Naast de open dagen en informatieavonden voor ouders bieden wij ook twee meeloop middagen aan voor zesde klassers of leerlingen groep 8 (max 50 leerlingen per middag).  Helaas zitten de meeloopdagen met proeflessen helemaal vol. Wel bieden we nog de extra mogelijkheid om een rondleiding te krijgen door de school. Op woensdagmiddag 14 februari en woensdagmiddag 6 maart geven personeelsleden rondleidingen aan leerlingen uit groep 8/klas 6. Tijdens die rondleiding wordt er ook in lessen gekeken. De rondleidingen starten om 13:30. Aanmelden voor deze rondleidingen is verplicht en kan via secretariaat@vsdenhaag.nl.

 

We nodigen je uit om de digitale rondleiding  te bekijken op de website. 360º foto's van het gebouw, filmpjes en achtergrondinformatie over de school.

Onderstaand vind je als bijlage de informatiefolder voor leerlingen en de brochure voor ouders.

Download:

Aanmeldprocedure middenbouw (brugklas) 2024-2025

Extra programma's voor havo/vwo en de nieuwe structuur

Twee extra programma's voor de havo/vwo stroom
Vanaf schooljaar 2024 - 2025 zullen we in de havo/vwo stroom twee extra programma’s aanbieden in de 7e en 8e klassen. 

 

Extra bètavakles
In 8 havo/vwo bieden we een blokuur bèta (science) aan. Dit programma wordt momenteel ontwikkeld door de bèta-sectie. Dit is een vakles naast de talen, wiskunde, kunst- en bewegingsvakken. Deze les wordt opgenomen in het reguliere lesrooster en zorgt voor een evenwichtiger aanbod in theorielessen, met de talen aan de ene kant en wiskunde en science aan de andere kant.


VWO+ programma (PILOT)
We willen de vwo-leerling extra uitdagen door een vwo+ programma aan te bieden. In de 7 vwo (7.1) klas komt het oefenuur Nederlands te vervallen en bieden we een minor aan. Leerlingen kunnen dan kiezen tussen DELF Frans, een wisselende minor (per kwartaal) of studietijd, want niet elke vwo-leerling kan en wil meer. We bieden het VWO+ programma aan 7 en 8 (8.1) tegelijk aan. Het VWO+ programma zal na het eerste kwartaal starten, zodat de leerlingen eerst kunnen landen.

 

 
Nieuwe structuur
Vanaf de huidige 7e klassen (start schooljaar 2023-2024) zitten de leerlingen in een nieuwe structuur. Hiervan zullen twee onderdelen zichtbaar verschillen van de leerlingen in klas 8 (2023-2024) en hoger.

 

De leerlingen blijven twee jaar bij elkaar in een mavo/havo klas of een havo/vwo klas, de zogenaamde verlengde brugklas. Dit wordt bij ons de middenbouw genoemd. Na deze twee jaar kijken we op welk niveau de leerling het best op zijn/haar/diens plek zit. Vanaf jaar 9 zitten de leerlingen in klas 9 mavo, 9 havo of 9 vwo en zij zullen tot het eindexamen, als de schoolloopbaan zonder hobbels verloopt, bij elkaar in de klas blijven.


De kampen en reizen zullen op een ander moment in het jaar plaatsvinden. Vanwege de sociale cohesie en pedagogische doeleinden, verplaatsen we de kampen naar het begin van het schooljaar. Voor de eerste drie leerjaren zal dit er zo uitzien:


7e klas: introductieweek

8e klas: (bosbouw)kamp begin schooljaar

9e klas: survivalkamp begin schooljaar

 

Over de kosten bij bijdragen voor het kamp zult u bij inschrijving en voor de zomervakantie geïnformeerd worden.

Ontmoet leerlingen en docenten

Hoe werkt het in de klas

Oud-leerlingen over de vrijeschool

Onder deze link een uitgebreide interviewreeks met oud-leerlingen. 

Gesprekken over bijzondere herinneringen, favoriete leraren en onderwijsthema's als de duurzame economie, onderwijsontwikkeling, digitalisering, inclusie, het lerarentekort, de rol van kunstzinnige vorming en nog veel meer. Over hun werk, idealen en hoe de vrijeschool daarin terugkomt.

 

 

Floortje Dessing in de podcast Waarde(n) van vrijeschoolonderwijs

Op het Waldorf100 Festival spraken Merel Boon en Jan Jaap Hubeek met Floortje Dessing.

Floortje Dessing vertelt over de kracht van het vrijeschoolonderwijs. In dit gesprek vertelt zij hoe dit haar gevormd heeft tot wie zij nu is. 

Luister hier de aflevering die ook te vinden is in de podcastserie Waarde(n van vrijeschoolonderwijs

Vraag en antwoord

In vraag en antwoord (zie bijlage) vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Download:

Vraag en antwoord

Download:

Informatiefolder voor leerlingen

Download:

Informatiefolder voor ouders

Vmbo basis kader

Het Maris College heeft met De Vrije School Den Haag de handen in elkaar geslagen en de stap gezet om onder de vlag van het Maris College een vrijeschoolleerweg op te zetten voor vmbo basis/kader. Het Maris Waldorf. Bekijk hier de website van Maris Waldorf.