Overgang, herkansingen en examens

Slagingspercentage

Het overzicht van het slagingspercentage 2020-2021 ziet er als volgt uit:

mavo/vmbo 98% geslaagd
havo  95% geslaagd
vwo 88% geslaagd

 

 

Download:

Herkansings- en inhaalbeleid

Download:

Overgangs- en doorstroombeleid

Download:

Vaststelling niveau van klas 8 naar klas 9

Download:

Niveaubepaling klas 9hv