Vacatures schooljaar 2021 - 2022

Interesse in het geven van onderwijs op onze school?

Wat is jouw verhaal?
Kom werken op de vrijeschool!
Leerlingen begeleiden en stimuleren tijdens hun groei naar volwassenheid. Wat is er mooier dan als leerkracht hierin een cruciale rol te spelen? Jouw pedagogische talenten benutten, vrij zijn om je ideeën vorm te geven én zelf blijven groeien. Bij de vrijeschool heb jij wat te vertellen. Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal!

 
Inlichtingen en open sollicitaties:

Mw. M. Brakkee

Waalsdorperweg 12, 2597 JB Den Haag

070 324 43 00 

m.brakkee@vsdenhaag.nl 

Acquisitie n.a.v. een vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Wij zijn een vrijeschool voor voortgezet onderwijs – mavo, havo en vwo.

 

Vrijescholen bieden onderwijs naar hoofd, hart en handen, geïnspireerd vanuit de antroposofie. We bieden een breed lesprogramma gericht op algemene vorming en de ontwikkeling van meerdere menselijke competenties. Naast kwalificatie - het halen van diploma’s - zijn ook socialisatie en persoonswording expliciete onderwijsdomeinen.

 

We werken in de vaklessen - dezelfde als op alle scholen voor VO, 50 minutenrooster - doorgaans met lesmethoden. Daarnaast bieden we een bijzondere vorm van thematisch onderwijs aan. Dat noemen we “periodeonderwijs”. Dit in blokken van drie weken, elke dag in de eerste twee lesuren. Per periode in totaal dus 30 contacturen. De thema’s zijn gebonden aan de leeftijd en ontwikkelingsfasen van de leerling. In het periodeonderwijs worden geen lesmethodes gebruikt. De docenten ontwerpen hun eigen materiaal en werken vanuit hun  persoonlijk  verhouding tot het vak. Je probeert leerlingen zo breed mogelijk aan te spreken via het ervaren en beleven, het uitvoeren en het denken.

 ________________________________________________________

  

Docent Nederlands ca 0,7 fte

Per 12 oktober (mogelijk eerder) tot half maart 2021

wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof 

 

Wij geven dit jaar speciaal aandacht aan het versterken van de taalvaardigheden van onze leerlingen. In de eerste twee leerjaren worden daarom extra uren aangeboden. Als je ervan houdt om levendig en creatief met je vak om te gaan, dan nodigen we je van  harte uit om te solliciteren.  

 

 • een tijdelijke aanstelling wegens vervanging tot ca. half maart voor vaklessen Nederlands aan mavo leerlingen met name aan klassen waarin veel leerwegondersteuning voorkomt
 • een tijdelijke vacature periodeonderwijs aan alle mavo klassen pratische theoretische leerweg dagelijks 3e 4e lesuur voor ca. vijf periodes van drie weken, tot ca. half maart
 • een tijdelijke vacature periode onderwijs aan havo vwo een vijftal periodes van drie weken dagelijks 1e 2e lesuur, jaarplanning op afspraak

 

Een combinatie van genoemde werkzaamheden behoort tot demogelijkheden.

 

Wij vragen:

 • een docent met minimaal een 2e graads bevoegdheid of in de laatste fase van de studie
 • bij voorkeur met ervaring / affiniteit met leerwegondersteuning
 • beschikbaarheid op drie tot vijf dagen in de week 
 • affiniteit met de leeftijdsgroep 12-16 jaar
 • interesse en vaardigheden om naast het gebruik van de lesmethode aan de slag te gaan met ondersteuning aan leerlingen met een mogelijke achterstand
 • interesse in literatuur  en stromingen en vaardigeden dit in de lessen door middel van diverse werkvormen aan te bieden
 • bereidheid zich gedurende deze korte periode voldoende te verdiepen in het vrijeschool onderwijs en daarin ondersteuning te aanvaarden

 

Wij bieden:

 • een tijdelijke aanstelling voor de duur van het verlof en/of
 • een tijdelijk aanstelling voor het geven van periodeonderwijs
 • een prettige werkomgeving met enthousiaste en sterkt gemotiveerde collega’s die graag met je aan de slag gaan om het periodeonderwijs vorm te geven
 • salaris conform CAO-VO

De sectie start in de lagere klassen het komend jaar met een nieuwe methode

 

Als je interesse hebt in deze tijdelijk functie, kun je contact opnemen met of een sollicitatiebrief met CV sturen naar:

Mirella Brakkee, mbk@vszh.nl

06-43468600

Docent Frans

Per 1 augustus 2021

 

Voor de eerste drie leerjaren (klas 7 8 en 9) mavo havo en vwo

Het betreft een tijdelijke aanstelling wegens ziektevervang gedurende langere tijd

 

 

Wij vragen:

 • een docent met minimaal een 2e graads bevoegdheid
 • affiniteit met de leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Het vrijeschool onderwijs biedt  veel vrijheid biedt voor het invullen van de lessen. Wel wordt er gewerkt met vaste methodes,  zijn er vast afspraken over de te volgen route, de gebruikte methode, doelen en toetsing per leerjaar. Je maakt tijdens het werk deel uit van de sectie frans die tevens verantwoordelijk is voor de begeleiding. 

 

 

Wij bieden:

 • een tijdelijke aanstelling voor de duur van de ziekte
 • een prettige werkomgeving met een enthousiaste en sterkt gemotiveerde collega, die graag samen de lessenvorm geeft
 • salaris conform CAO-VO

 

Als je interesse hebt in deze tijdelijk functie, kun je contact opnemen met of een sollicitatiebrief met CV sturen naar:

Mirella Brakkee, mbk@vszh.nl

06-43468600

Docent lichamelijke opvoeding ca 0,8-1 fte

Vervanging vanaf 31 augustus tot en met 1 oktober 2021

 

Vanwege het verlengd bevallingsverlof van een van onze collega’s, zoeken wij een docent lichamelijke opvoeding voor de eerste vijf weken van het schooljaar. Mogelijk met een verlenging op incidentele dagen.

 

De vacature kan mogelijk worden gecombineerd worden met de vacature docent lichamelijke opvoeding van ons primair onderwijs aan de Abbenbroekweg (0,2).

Tevens kan de vacature worden gedeeld of kan gekozen worden voor een kleinere aanstelling.
 
Taken:

·        Het verzorgen van lessen (per klas twee lesuur van 50 minuten aangeboden in de vorm van een blokuur)

·        Lessen vanaf het eerste leerjaar tot en met de examenklassen MHV

·        Overleg met de sectie over het uit te voeren programma, dat globaal is vastgesteld

 

 

Wij vragen:

·        Een bevoegd leraar met een hart voor leerlingen in de leeftijd van 12-18 jaar

·        Bereidheid deel te nemen aan extra activiteiten, zoals een sporttoernooi

 

 

Wij bieden:

·        Salaris conform CAO VO - OOP schaal 10.

·        Inwerkperiode en begeleiding vanuit deze dynamische sectie
 

Informatie en sollicitatie

Mirella Brakkee 06-43468600

Uw sollicitatie en CV kunt u sturen naar Mirella Brakkee

m.brakkee@vsdenhaag.nl

Orthopedagoog 0,4 fte

Per 1 augustus 2021

 

De orthopedagoog maakt onderdeel uit van het team Passend Onderwijs, dat bestaat uit de Coördinator Passend Onderwijs, de Remedial Teacher en meerdere consulenten. Aansturing van de Orthopedagoog vindt plaats door de coördinator Passend Onderwijs. De tijdelijke aanstelling is in eerste instantie tot en met 31 juli 2022 en kan daarna met een jaar worden verlengd.
 
Kerntaken:

 • Het begeleiden van leerlingen en hierover contact onderhouden met het team (zowel het zorgteam als het lerarencollege, de mentor en de teamleider), ouders en het bijhouden van Magister
 • Het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van een leerling en deze vastleggen in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP);Het geven en/of adviseren over thema’s ten aanzien van deskundigheidsbevordering
 • Deelname aan extern (zorg)overleg (denk aan: netwerkoverleg binnen de gemeente en het samenwerkingsverband)
 • Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgbeleid
 • Het ondersteunen van leerkrachten en mentoren bij het bieden van passend onderwijs in de vorm van bijvoorbeeld observaties en handelingsadviezen.
   

 

Wij vragen:

 • Een afgeronde opleiding op het gebied van (ortho)pedagogiek of (ontwikkelings)psychologie;
 • Zelfstandigheid in het handelen;
 • Flexibele instelling;
 • Goede communicatieve, administratieve en digitale vaardigheden;
 • Brede kennis van gedrags- en leerproblemen bij leerlingen;
 • Affiniteit met de doelgroep jongeren van 12 tot 18 jaar;
 • Ervaring met het opstellen van OPP’s;
 • Gestructureerd en procesmatig kunnen werken;
 • Kennis van passend onderwijs en het voortgezet onderwijs;
 • Kennis van Magister en Onderwijs Transparant is een pré.
   

Wij bieden:

·        Salaris conform CAO VO - OOP schaal 10.

·        Inwerkperiode en begeleiding door de coördinator Passend Onderwijs


 

Procedure
De sollicitatiebrief inclusief Curriculum Vitae dient uiterlijk 16 juli 2021 per e-mail verzonden te zijn  aan de heer O. Nijhof (o.nijhof@vsdenhaag.nl), coördinator Passend Onderwijs. De gesprekken vinden plaats op maandag 19 juli en dinsdag 20 juli.

overige vacatures

Stagiaires

Op dit moment hebben we nog plaats voor de vakken Natuur- wis- en scheikunde 1e grd, Aardrijkskunde. Muzische vakken in overleg.

Informatie en sollicitatie: Mevr. M. Brakkee m.brakkee@vsdenhaag.nl 

070-3244300

Medewerker Mediatheek op vrijwillige basis

Wie wil het vrijwilligersteam van de mediatheek aan de Waalsdorperweg komen versterken?

 

Vind je het leuk om met jongeren te werken, houd je van lezen en kan je een beetje met computers overweg dan nodigen wij je uit te reageren op deze baan.

In overleg werk je één keer per twee weken op vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur of van 11.00 tot 15.00 uur. Incidenteel kan je ook op andere dagen invallen. Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover en alle schoolvakanties ben je vrij.

 

De voornaamste taken zijn:

 • Het uitlenen, innemen en verlengen van boeken.
 • De leerlingen helpen met het printen en kopiëren van informatie en werkstukken.
 • De mediatheek netjes houden.

 

De mediatheek is een mooie, gezellige plek binnen school waar veel gebruik van wordt gemaakt.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anke Dozy (a.dozy@vsdenhaag.nl).