Vacatures schooljaar 2021 - 2022

Interesse in het geven van onderwijs op onze school?

Wat is jouw verhaal?
Kom werken op de vrijeschool!
Leerlingen begeleiden en stimuleren tijdens hun groei naar volwassenheid. Wat is er mooier dan als leerkracht hierin een cruciale rol te spelen? Jouw pedagogische talenten benutten, vrij zijn om je ideeën vorm te geven én zelf blijven groeien. Bij de vrijeschool heb jij wat te vertellen. Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal!

 
Inlichtingen en open sollicitaties:

Mw. M. Brakkee

Waalsdorperweg 12, 2597 JB Den Haag

070 324 43 00 

m.brakkee@vsdenhaag.nl 

Acquisitie n.a.v. een vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Wij zijn een vrijeschool voor voortgezet onderwijs – mavo, havo en vwo.

 

Vrijescholen bieden onderwijs naar hoofd, hart en handen, geïnspireerd vanuit de antroposofie. We bieden een breed lesprogramma gericht op algemene vorming en de ontwikkeling van meerdere menselijke competenties. Naast kwalificatie - het halen van diploma’s - zijn ook socialisatie en persoonswording expliciete onderwijsdomeinen.

 

We werken in de vaklessen - dezelfde als op alle scholen voor VO, 50 minutenrooster - doorgaans met lesmethoden. Daarnaast bieden we een bijzondere vorm van thematisch onderwijs aan. Dat noemen we “periodeonderwijs”. Dit in blokken van drie weken, elke dag in de eerste twee lesuren. Per periode in totaal dus 30 contacturen. De thema’s zijn gebonden aan de leeftijd en ontwikkelingsfasen van de leerling. In het periodeonderwijs worden geen lesmethodes gebruikt. De docenten ontwerpen hun eigen materiaal en werken vanuit hun  persoonlijk  verhouding tot het vak. Je probeert leerlingen zo breed mogelijk aan te spreken via het ervaren en beleven, het uitvoeren en het denken.

 ________________________________________________________

  

Docent wiskunde en rekenen ca. 0,5 fte

Per direct

 

 

Wij zoeken per direct een leraar wiskunde/rekenen die zich vrij kan begeven tussen de door ons gebruikte methode  -“wiskunde voor vrijescholen”,  uitgeverij Geels-  en daar een persoonlijke invulling aan kan geven.

De vaklessen voor klas 7 en 8 (eerste en tweede leerjaar) vinden plaats op drie dagen in de week (momenteel dinsdag, woensdag en donderdag).

 

Daarnaast zoeken we iemand die in de eerste twee leerjaren, verspreid over het jaar periodeonderwijs (meetkunde en algebra) kan geven. Deze periodes worden gedurende drie weken op vijf dagen per week de eerste twee lesuren gegeven. We hanteren daarvoor een afzonderlijk jaarrooster. Om de overdracht te vereenvoudigen zullen bij aanvang de periodes gelijktijdig worden gegeven met reeds zittende docenten in parallel klassen.

 

Rekenen wordt gegeven aan alle klassen en in de bovenbouw zijn er lessen voor leerlingen die geen examen in wiskunde doen, maar wel een F toets rekenen moeten afleggen.

 

Wij vragen:

 

 • docent met een 2e graads bevoegdheid of in staat is deze binnen redelijke termijn te behalen
 • beschikbaarheid op 3-5 dagen in de week
 • affiniteit met de leeftijdsgroep 12-16 jaar
 • interesse en vaardigheden om naast het gebruik van de lesmethode zelf lessen te maken op diverse wiskundige thema’s.
 • iemand die zowel met een methode kan werken maar zijn eigen creatieve inslag kan inzetten bij het geven van periode onderwijs
   

 

Wij bieden:

 

 • inhoudelijke, praktische ondersteuning en begeleiding
 • salaris conform CAO-VO
   

 

De vacature kan zin zijn geheel, maar ook in gedeeltes worden vervuld.

 

 

Als je interesse hebt in deze functie, kun je contact opnemen met Mirella Brakkee (06-43468600) of een sollicitatiebrief met CV sturen naar: Mw. M. Brakkee, mbk@vszh.nl

Docent Nederlands ca 0,5 fte

Per 12 oktober (mogelijk eerder) tot half maart 2021

wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof 

 

Wij geven dit jaar speciaal aandacht aan het versterken van de taalvaardigheden van onze leerlingen. In de eerste twee leerjaren worden daarom extra uren aangeboden. 

Als je ervan houdt om levendig en creatief met je vak om te gaan, dan nodigen we je van  harte uit om te solliciteren.  

 

 • een tijdelijke aanstelling wegens vervanging tot ca. half maart voor vaklessen Nederlands aan mavo leerlingen uit het tweede en derde leerjaar.
 • een tijdelijke vacature periodeonderwijs aan alle mavo klassen pratische theoretische leerweg dagelijks 3e 4e lesuur voor ca. vijf periodes van drie weken, tot ca. half maart.

 

Een combinatie van genoemde werkzaamheden behoort tot de mogelijkheden.

 

Wij vragen:

 • een docent met minimaal een 2e graads bevoegdheid of in de laatste fase van de studie
 • bij voorkeur met ervaring / affiniteit met leerwegondersteuning
 • beschikbaarheid op drie tot vijf dagen in de week 
 • affiniteit met de leeftijdsgroep 12-16 jaar
 • interesse en vaardigheden om naast het gebruik van de lesmethode aan de slag te gaan met ondersteuning aan leerlingen met een mogelijke achterstand
 • interesse in literatuur  en stromingen en vaardigeden dit in de lessen door middel van diverse werkvormen aan te bieden
 • bereidheid zich gedurende deze korte periode voldoende te verdiepen in het vrijeschool onderwijs en daarin ondersteuning te aanvaarden

 

Wij bieden:

 • een tijdelijke aanstelling voor de duur van het verlof en/of
 • een tijdelijk aanstelling voor het geven van periodeonderwijs
 • een prettige werkomgeving met enthousiaste en sterkt gemotiveerde collega’s die graag met je aan de slag gaan om het periodeonderwijs vorm te geven
 • salaris conform CAO-VO

De sectie start in de lagere klassen dit jaar met Plot26.

 

Als je interesse hebt in deze tijdelijk functie, kun je contact opnemen met of een sollicitatiebrief met CV sturen naar:

Mirella Brakkee, mbk@vszh.nl

06-43468600

overige vacatures

Stagiaires

Op dit moment hebben we nog plaats voor de vakken Natuur- wis- en scheikunde 1e grd, Aardrijkskunde. Muzische vakken in overleg.

Informatie en sollicitatie: Mevr. M. Brakkee m.brakkee@vsdenhaag.nl 

070-3244300

Medewerker Mediatheek op vrijwillige basis

Wie wil het vrijwilligersteam van de mediatheek aan de Waalsdorperweg komen versterken?

 

Vind je het leuk om met jongeren te werken, houd je van lezen en kan je een beetje met computers overweg dan nodigen wij je uit te reageren op deze baan.

In overleg werk je één keer per twee weken op vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur of van 11.00 tot 15.00 uur. Incidenteel kan je ook op andere dagen invallen. Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover en alle schoolvakanties ben je vrij.

 

De voornaamste taken zijn:

 • Het uitlenen, innemen en verlengen van boeken.
 • De leerlingen helpen met het printen en kopiëren van informatie en werkstukken.
 • De mediatheek netjes houden.

 

De mediatheek is een mooie, gezellige plek binnen school waar veel gebruik van wordt gemaakt.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith Krasznai ( j.krasznai@vsdenhaag.nl).