Vacatures

Open sollicitaties
Wij stellen het op prijs als u een open sollicitatiebrief stuurt met een compleet CV.

U kunt dit doen, bij voorkeur per mail, t.a.v.: Mw. M. Brakkee, Waalsdorperweg 12, 2597 JB Den Haag of per e-mail m.brakkee@vsdenhaag.nl 

 
Voor alle overige vacatures geldt:
Inlichtingen: Mw. M. Brakkee: 070-3244300 en brieven met cv (bij voorkeur per e-mail) richten aan: Mw. M. Brakkee, Waalsdorperweg 12, 2597 JB Den Haag of per e-mail m.brakkee@vsdenhaag.nl

 
Acquisitie n.a.v. een vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacatures schooljaar 2018 - 2019

Docent natuurkunde 2e of 1e graad

  • Vanaf 1 augustus 2018
  • 0,6-0,7 fte
  • 4 dagen per week, geroosterd vanaf 10.30 uur // Gedurende Periode onderwijs: het 1e+2e uur 5 dagen per week.
  • Periode onderwijs = 3 weken het 1e+2e uur, 5 dagen per week, hetzelfde vak en dezelfde klas. Ca 23 weken voor klas 9, 10, 11 (= klas 3, 4, 5 voortgezet onderwijs), niveau: mavo, havo, vwo.
  • 7 vaklesuren natuurkunde voor klas 10, 11 (= klas 4 en 5 voortgezet onderwijs), niveau: havo, vwo.
  • 6 vaklesuren nask voor klas 9-10 mavo.
  • Van leraren die onbekend zijn met het vrijeschool onderwijs wordt verwacht dat zij zich hierin scholen.
  • Met uitzicht op een vast dienstverband.
  • Sluitingsdatum: Donderdag 5 juli 2018

Stagiaires welkom! 

De Vrije School biedt stagiaires de mogelijkheid bij specifieke vakken een periode stage te lopen.

Wij kunnen alleen studenten toelaten vanuit een 3e of 4e studiejaar.

De stageperiode zou minstens 3 maanden moeten betreffen (1 trimester).

U kunt uw verzoek per mail sturen aan m.brakkee@vsdenhaag.nl.