Overgang, herkansingen en examens

Slagingspercentage schooljaar 2018

Het overzicht van het slagingspercentage van afgelopen schooljaar ziet er als volgt uit:

mavo/vmbo 69,1% geslaagd
havo (nieuw onderwijsmodel) 94,1% geslaagd
havo (oud onderwijsmodel) 75% geslaagd
vwo 94,7% geslaagd

 

 

Download:

Herkansings- en inhaalbeleid

Download:

Algemene overgangsregeling m.u.v. het Praktisch vmbo-t

Download:

Niveauverandering van klas 8 naar klas 9

Download:

Niveaubepaling klas 9hv