Meld je aan bij de Vrije School Den Haag!

Voor het  schooljaar 2018-2019 zitten alle leerjaren vol. We kunnen geen leerlingen meer aannemen.

 

Aanmeldingsprocedure brugklas 2019-2020

 

Aanmelden voor de brugklas kan niet digitaal, ouders die meedoen aan de pilot kunnen dit wel.

 

Als u uw kind wilt aanmelden voor de brugklas tijdens de tweede aanmeldingsronde (8 t/m 12 april), dan hebben wij nog plek voor:

 • 12 leerlingen met schooladvies havo
 • 8 leerlingen met schooladvies havo/vwo
 • 7 leerlingen met schooladvies vwo

De schoolbesturen PO & VO en de gemeenten in de regio Haaglanden hebben afspraken gemaakt over het proces van aanmelden en inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs. Deze afspraken zijn vastgelegd in de regionale BOVO-procedure. (zie www.bovohaaglanden.nl)

Ouders kunnen hun kind aanmelden op meerdere scholen. In onze regio wordt dit mogelijk gemaakt door middel van een voorkeurslijst. Op de voorkeurslijst staan alleen de scholen, die passen bij het basisschooladvies van de leerling.

 

Procedure van aanmelding

  • Met het regionale, ondertekende BOVO-aanmeldformulier en de voorkeurslijst meldt u uw kind persoonlijk aan bij de school van uw eerste keuze.
  • De aanmelding is pas officieel als de ouder een handtekening heeft geplaatst op het aanmeldformulier met de voorkeurslijst.
  • De leerling wordt aangemeld bij een school die past bij het zgn. schooladvies. Voor De Vrije School Den Haag betekent dat minimaal een mavo/vmbo-t-advies.
  • De leerling wordt aangemeld tijdens de aanmeldingsperiode van het BOVO tijdpad. De eerste aanmeldperiode is dit jaar van 9 februari t/m 22 februari 2019.
  • Binnen deze periode is het mogelijk uw kind uit de aanmelding terug te trekken. De ouders leveren nieuwe formulieren in bij de nieuwe school van hun eerste keuze.
  • Na aanmelding ontvangen de ouders per mail een vragenformulier aanmelding met het verzoek deze uiterlijk 4 maart, maar liefst eerder, per mail te retourneren.
  • Indien de basisschool niet met POVO Onderwijs Transparant (OT) werkt en de leerling dus geen BOVO-aanmeldformulier met de unieke aanmeldcode heeft, kan deze toch ook worden aangemeld. Deze ouders kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen met mw. T. Remmerswaal t.remmerswaal@vsdenhaag.nl
  • Als de school na de eerste aanmeldperiode nog plek over heeft, dan geldt een tweede aanmeldperiode van 8 april t/m 12 april 2019 en ontvangt u dinsdag 16 april bericht over de plaatsing van uw kind.
    

Het aantal plekken per onderwijstype:   

PT-stroom: 18 leerlingen
Mavo/Havo: 28 leerlingen
Havo/Vwo: 60 leerlingen
Vwo: 30 leerlingen
Totaal: 136 leerlingen  

 

Capaciteit in procenten: 

vmbo-t, met lwoo 7%
vmbo-t:   12%
vmbo tl t/m havo:   15%
havo: 22%
havo t/m vwo: 22%
vwo: 22%

 

Toelating

 • De leerling is aangemeld met het BOVO-aanmeldformulier met daarop het schooladvies en de unieke code, dat de basisschool verstrekt heeft, met daarbij de voorkeurslijst.
 • Het advies van de basisschool van de leerling is (wettelijk) leidend.
 • Voor De Vrije School Den Haag geldt dus een basisschool advies van mavo/vmbo-t of hoger.

Loting

Leerlingen worden in eerste instantie toelaatbaar verklaard onder voorbehoud van voorrangsregels en loting. Vanzelfsprekend trachten wij tegemoet te komen aan de eerste school van voorkeur. Bij een teveel aan aanmeldingen wordt na toepassing van de voorrangsregels geloot binnen de oververtegenwoordigde groep leerlingen. Deze eventuele loting vindt bij de notaris plaats.

Alle ouders en leerlingen krijgen na de eerste aanmeldperiode op donderdag 4 april 2019 bericht over plaatsing of uitloting.

Mocht de leerling nog niet geplaatst zijn, dan vindt u een overzicht van nog beschikbare plaatsen op andere scholen op Scholenwijzer.DenHaag.nl en gaat 8 april de tweede aanmeldperiode van start.

 

Voorrangsregels

Een leerling krijgt voorrang als

 1. Deze op het moment van inschrijving op een vrijeschool basisschool onderwijs volgt/ingeschreven staat.
 2. Een broer of zus op De Vrije School Den Haag VO ingeschreven staat.

 

Praktisch vmbo-t

Voor het schooljaar 2019-2020 formeert De Vrije School Den Haag een kleine klas voor leerlingen, met én zonder LWOO. Een leerling voldoet in dit geval aan de wettelijke criteria (leerachterstanden, intelligentieonderzoek en/of sociaal-emotioneel onderzoek). Voor vragen en algemene informatie over het Praktisch vmbo-t kunt u terecht bij de heer Ehlert: r.ehlert@vsdenhaag.nl

 

Leerlingen met LWOO en leerlingen met extra begeleiding

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het kader van passend onderwijs zal individueel bekeken worden of de school voldoende kan inspelen op de specifieke vraag (zie ondersteuningsplan website: http://vo.devrijeschooldenhaag.nl/informatie/leerlingen/zorg).

Indien de benodigde ondersteuning niet geboden kan worden of de leerling met extra ondersteuning wordt uitgeloot, is De Vrije School Den Haag verantwoordelijk voor een passende onderwijsplek in de regio. Voor het plaatsen van deze leerlingen is een zeer korte periode in het tijdpad opgenomen.

 

Indien nodig, kan deze periode op individuele basis verlengd worden tot 2 april. Leerlingen die niet op de school van eerste keuze geplaatst kunnen worden, krijgen voorrang bij plaatsing op een andere school. Na 2 april is het aantal beschikbare plaatsen minder groot. Daarom worden leerlingen met een ondersteuningsbehoefte eerder geplaatst dan de overige leerlingen, die niet op hun school van eerste keuze zijn geplaatst.

 

 

 

Download:

Aanmeldingsprocedure brugklas 2019-2020

Voor het  schooljaar 2018-2019 zitten alle leerjaren vol. We kunnen geen leerlingen meer aannemen.

Voor het aanmelden vanaf leerjaar 2 (8e klas) vult u onderstaand formulier in. Op dit moment kunnen wij u ook niet meer op de wachtlijst plaatsen.

(controleer eerst uw spammap als u na invulling geen bevestigingsbericht hebt ontvangen)