Contact ouders en school

Onderwijs en opvoeding hebben veel met elkaar te maken. We onderhouden het contact met ouders met zorg, op verschillende manieren.

 

Klassenouders

Elk jaar worden per klas twee klassenouders gekozen, zij dragen bij aan de communicatie tussen ouders en de mentoren. Samen bereiden zij de ouderavonden voor en enkele keren per jaar nemen de klassenouders deel aan het klassenouderoverleg (KOOW). Hierin komen meer beleidsmatige onderwerpen aan bod en is de schoolleiding aanwezig.

 

Mail vanuit de school

Wanneer wij algemene informatie met u delen, gebeurt dit veelal per mail. Het secretariaat van de school verstuurt deze berichten centraal naar alle ouders die het betreft.

 

Mentoren en decanen

Leerkrachten die bij uw kind betrokken zijn, onderhouden contact met u over de ontwikkeling van uw kind.

 

Mailcontact met teamleider en leerkracht

U kunt zelf contact opnemen met de leerkracht.

Hier vindt u een overzicht van alle functionarissen

Hier vindt u alle contactgegevens op naam

 

Ouderavonden

Tijdens algemene ouderavonden en tafeltjesavonden houden wij u op de hoogte van het onderwijs en de ontwikkeling van uw kind. Lees hier meer.

 

Informatievoorziening aan gescheiden ouders
De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht voor gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun kind. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en inloop- en informatieavonden. Soms is de relatie tussen de ouders niet goed. De school heeft een protocol ontwikkeld hoe wordt omgegaan bij informatieverstrekking aan gescheiden ouders. Hiermee worden ook ouders bedoeld die niet meer samenwonen.
Het protocol is hieronder te vinden.

Download: