Schoolregels

Download:

De schoolregels 2019-2020 (versie 14 oktober 2019)

Schoolregels in het kort

Voor alle schoolregels open de download op deze pagina.

 

Absenties

In het hoofdonderwijs houden wij een extra absentiecontrole. Deze absentieformulieren worden iedere morgen rond 8.45 opgehaald zodat wij weten wie er in het gebouw zijn. 

 

Handleiding ziekmelden via Magister door ouders/verzorgers:
Een ziekmelding via Magister dient vóór 8:15 uur te worden ingevoerd. Bij aanvang van de lessen zal de afwezige (zieke) leerling die niet ziek gemeld is als Absent geregistreerd worden.


Aandachtspunten:
• Ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen;
• Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag;
• Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk;
• Bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen voor maandag;
• De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren zonder andere registratie. Als de
leerling al als absent gemeld staat, dan blijft deze absentmelding staan;
• Als er geen roosteruren zijn, krijgt de ouder een melding;
• Ziekmeldingen zijn terug te zien in Magister onder het kopje “Afwezigheid”;
• Ziekmeldingen kunnen niet zelf worden verwijderd, er moet contact opgenomen worden met
de school;
• U kunt zelf controleren óf de ziekmelding goed geregistreerd staat in uw Magister;
• Indien meerdere leerlingen uit één gezin bij ons op school zitten, let u dan op dat u de
ziekmelding bij de juiste leerling invoert. In Magister kunt u bovenaan in het scherm switchen
tussen de leerlingen;
Ziek naar huis gedurende de dag, kunt u niet via Magister doorgeven. Uw kind zal zich in dit geval moeten melden bij
de receptie waarna een ouder gebeld wordt om telefonisch akkoord te geven. De receptie voert dit vervolgens in binnen Magister.
Voor langdurige absentie wegens ziekte verzoeken wij u telefonisch (070 -3244300) contact op te nemen met de school.
Andere absenties zoals een bezoek aan dokter of orthodontist kan eveneens niet via Magister worden doorgegeven.

Wij verzoeken u dergelijke absenties zoveel mogelijk buiten lestijd te plannen en dit minimaal 24 uur van te voren per mail (secretariaat@vsdenhaag.nl)

door te geven.

 

Ziekmelding via de Magister App gaat als volgt:
1. Kies Afwezigheid en klik op Melden.
2. Selecteer de Datum en voer desgewenst een Opmerking, klik dan op Verstuur.
3. Toets op Akkoord om de Ziekmelding te verwerken, de melding is direct zichtbaar.

 

Leerlingen die ongeoorloofd absent zijn (spijbelen per ongeluk of bedoeld), krijgen een brief thuis van de coördinator en moeten donderdag (van de nieuwe week) tijdens het nulde-uur (7.30 - 8.30) op school zijn. Negeert een leerling deze terugkom maatregel dan volgt er een officiële waarschuwing. Bij herhaling gaan we over tot schorsen.

 

Geoorloofd en ongeoorloofd te laat

Wanneer een leerling ongeoorloofd laat voor een les is, haalt deze een briefje bij de receptie en verschijnt er een ‘T’ in magister. Bij drie keer te laat, meldt hij zich op het verzuim-uur op maandag, dinsdag of woensdag om 16.15 bij het kantoor conciërge/leerlingzaken. Leerling en ouders krijgen hierover per mail bericht. Hetzelfde geldt voor de 6e, 9e en 12e keer ongeoorloofd te laat. Bij 9 en 12 keer te laat wordt ook leerplicht op de hoogte gesteld.


Wanneer een leerling een lesuur mist, zonder opgaaf van reden, verschijnt er een ‘A’ in Magister en komt de leerling op het verzuim-uur. Voor elke gemiste les geldt dat er een uur moeten worden ingehaald. Ook in dit geval krijgen leerling en ouders hierover per mail bericht.
Als een leerling vaak ongeoorloofd absent is, wordt dit gemeld bij leerplicht.


Het verzuim-uur is elke maandag, dinsdag en woensdag van 16.15 tot 17.00. Voor elke derde keer dat je te laat bent en/of voor elke les die je mist, moet je een uur terugkomen. Leerling, ouders en mentor(en) krijgen hierover per mail bericht.
Let op: leerlingen die op het verzuim-uur komen, moeten schoolwerk of een leesboek bij zich hebben.

 

Uit de les gestuurd

Een leerling die uit de les gestuurd wordt moet zich melden bij de receptie. Daar krijgt de leerling een
blauwe, gele of rode kaart, afhankelijk van hoe vaak hij al uit de les gestuurd is. Hierop schrijft de
leerling waarom hij uit de les is gestuurd. Aan het einde van het lesuur meldt de leerling zich weer bij
de docent. Deze schrijft zijn kant van het verhaal op en brengt de kaart naar leerlingzaken. De
coördinator leerlingzaken belt één van de ouders om te vertellen wat er is voorgevallen. Bij de:
- eerste keer worden ouders alleen geïnformeerd;
- tweede keer worden ouders uitgenodigd voor een gesprek;
- derde keer worden ouders opnieuw uitgenodigd voor een gesprek en afspraken gemaakt over
wat er gebeurt als een leerling opnieuw uit een les wordt gestuurd omdat er nu geen kaarten
meer volgen.
Bij de derde keer krijgt de leerling ook een opdracht van 150 minuten die tijdens de
verzuim-uren moet worden gemaakt. Hij komt hiervoor dan drie keer naar het verzuim-uurr

 

Negeren terugkom maatregel

Als een leerling een terugkom maatregel (d-uur, verzuim-uur of verzijdering uit de les) negeert volgt er een officiële waarschuwing. Indien een leerling voor de tweede keer een maatregel negeert, zal er geschorst worden. Na meerdere schorsingen zal er een verwijderingstraject gestart worden

 

Ziek naar huis

Een leerling die in de loop van de dag naar huis moet omdat hij /zij zich ziek voelt, meldt zich bij de receptie.  De receptie belt naar een van de ouders en vraagt om toestemming om de leerling naar huis te laten gaan. 

 

Mobieltjes tijdens de les

Mobieltjes zijn tijdens de les niet toegestaan. In elk lokaal is een vakkendoos aanwezig. Daar doe je je telefoon in. De doos past in de kast of de docent bewaart de doos op zijn bureau. Aan het einde van de les neem je de telefoon weer mee.

Handig om te weten:

Soms kan de docent de telefoon inzetten als leermiddel. Dat laat hij/zij dan duidelijk weten. Je mag de telefoon niet gebruiken als rekenmachine. Zorg er voor dat je altijd de rekenmachine bij je hebt, die je wel mag gebruiken.
Ben je gewend de agenda van de telefoon te gebruiken om huiswerk te noteren, bedenk dan een ‘papieren’ oplossing.
 

Word je ondanks deze afspraak toch betrapt met een telefoon, dan word je uit de les gestuurd en moet je een blauwe kaart halen.

Heb je het idee dat je dit een lastige maatregel vindt, neem je telefoon dan niet mee naar school. Heb je een kluisje, dan kun je de telefoon daar ook in achterlaten.

Docenten zullen er op staan dat de telefoon wordt afgegeven en dat iemand met een telefoon niet aan de les deel neemt. Ook het bewaren in de eigen tas zal niet worden toegestaan.