Schoolregels

Download:

De schoolregels (versie 7 februari 2018)

Schoolregels in het kort

Voor alle schoolregels open de download op deze pagina.

 

Absenties

In het hoofdonderwijs houden wij een extra absentiecontrole. Deze absentieformulieren worden iedere morgen rond 8.45 opgehaald zodat wij weten wie er in het gebouw zijn.

Leerlingen die ziek zijn of door een andere reden afwezig zijn, dienen vóór 8.30 uur door de ouders/verzorgers telefonisch bij de receptie te worden afgemeld. Dus niet bij de leerkracht zelf. Dit kan via telefoonnummer 070 - 324 4300. Elke dag dat je ziek bent, moet je telefonisch afgemeld worden.

Ook voor 18+ leerlingen geldt dat absentmeldingen (evenals ziekmeldingen) altijd door de ouder/verzorger gemeld moet worden.

Leerlingen die gedurende de schooldag weg moeten (doktersbezoek, tandartsbezoek, orthodontist, etc.) dienen vóór het verlaten van de school een door de ouders/verzorgers ondertekend briefje bij de receptie in te leveren. Dus niet bij de leerkracht zelf. De leerling is er zelf verantwoordelijk voor dat dit briefje bij de receptie terecht komt. Leerlingen die ongeoorloofd absent zijn (spijbelen per ongeluk of bedoeld), krijgen een brief thuis van de coördinator en moeten donderdag (van de nieuwe week) tijdens het nulde-uur (7.30 - 8.30) op school zijn. Negeert een leerling deze terugkommaatregel dan volgt er een officiële waarschuwing. Bij herhaling gaan we over tot schorsen.

 

Discipline-uur

Leerlingen die het huiswerk niet gemaakt hebben, of de leermiddelen voor de les niet bij zich hebben kunnen door de docent aangemeld worden voor het discipline-uur (d-uur). De leerling moet dan dezelfde dag van 16.15 uur tot 17.00 op school blijven. Voorwaarde is dat de docent dit zeer duidelijk meedeelt aan de leerling. Als een leerling regelmatig op dit d-uur moet komen krijgen zijn ouders en mentor hierover bericht.

 

Uit de les gestuurd

Een leerling die uit de les gestuurd wordt moet zich melden bij de administratie. Daar krijgt de leerling een zogenaamde blauwe brief. Hierop schrijft de leerling waarom hij uit de les is gestuurd. Aan het einde van het lesuur meldt de leerling zich weer bij de docent. Deze schrijft zijn kant van het verhaal op en ondertekent het formulier. De volgende ochtend levert de leerling het formulier, ondertekend door de ouders, in bij de receptie, (rode brievenbus). De leerling zorgt er dus voor dat er twee handtekeningen op het formulier komen.

 

Negeren terugkom maatregel

Indien een leerling een terugkom maatregel (corvee, nulde-uur, d-uur, er uit gestuurd protocol,) negeert volgt er een officiële waarschuwing. Indien een leerling voor de tweede keer een terugkommaatregel negeert zal er geschorst worden. Na meerdere schorsingen zal er een verwijderingstraject gestart worden.

 

Ziek naar huis

Een leerling die in de loop van de dag naar huis moet omdat hij ziek geworden is, dient hier zelf toestemming voor te vragen bij ouders. Vervolgens dient de ouder direct de leerling bij de receptie af te melden. Pas als dit gebeurd is, kan de leerling naar huis. De leerling wacht dus op groen licht van de receptie.

 

Mobieltjes tijdens de les

Mobieltjes zijn tijdens de les niet toegestaan. In elk lokaal is een vakkendoos aanwezig. Daar doe je je telefoon in. De doos past in de kast of de docent bewaart de doos op zijn bureau. Aan het einde van de les neem je de telefoon weer mee.

Handig om te weten:

Soms kan de docent de telefoon inzetten als leermiddel. Dat laat hij/zij dan duidelijk weten. Je mag de telefoon niet gebruiken als rekenmachine. Zorg er voor dat je altijd de rekenmachine bij je hebt, die je wel mag gebruiken.
Ben je gewend de agenda van de telefoon te gebruiken om huiswerk te noteren, bedenk dan een ‘papieren’ oplossing.
 

Word je ondanks deze afspraak toch betrapt met een telefoon, dan word je uit de les gestuurd en moet je een blauwe kaart halen.

Heb je het idee dat je dit een lastige maatregel vindt, neem je telefoon dan niet mee naar school. Heb je een kluisje, dan kun je de telefoon daar ook in achterlaten.

Docenten zullen er op staan dat de telefoon wordt afgegeven en dat iemand met een telefoon niet aan de les deel neemt. Ook het bewaren in de eigen tas zal niet worden toegestaan.