Organisatie

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit Rob van der Meijden (rector), Jos Olsthoorn (conrector, verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering). Samen met teamleiders en coördinatoren zijn zij verantwoordelijk voor beleids- en besluitvorming.

Betrokkenheid van ouders en leerlingen bij de school

Onderwijs en opvoeding hebben veel met elkaar te maken. Een goed contact tussen ouders (verzorgers) en school is daarom van groot belang. 

Lees verder over hoe de medezeggenschap is ingericht...

Leerlingenraad

Er wordt vijf tot zeven maal per schooljaar vergaderd, begeleid door de leerkrachten uit de vmr en indien wenselijk in aanwezigheid van de schoolleiding.

Lees hier verder over de Leerlingenraad en het leerlingenstatuut...

Klachtenregeling

Vragen, problemen, zorgen en klachten kunnen in elke school ontstaan over de meest uiteenlopende zaken. Zij kunnen zich voordoen in alle mogelijke combinaties van leerlingen, personeelsleden en ouders. Het is belangrijk dat diegene die met een probleem rondloopt, dit zo snel mogelijk meldt. Hiertoe is een handleiding opgesteld.

Lees verder over de klachtenregeling...

Scholengemeenschap Vrije School Zuid-Holland

De Vrije School Den Haag behoort met de vrijescholen voor voortgezet onderwijs te Leiden en Rotterdam tot de scholengemeenschap Vrije School Zuid-Holland. Deze wordt bestuurd door de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland. De Stichting kent een bestuurder en een raad van toezicht. De schoolleiders van Den Haag, Rotterdam en Leiden vormen het managementteam dat samen met de bestuurder de scholengemeenschap Vrije School Zuid-Holland bestuurt. De vrijescholen worden gerekend tot het algemeen bijzonder onderwijs.

 

Lees verder over het bestuur...