Organisatie

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit Eelke van Dijken (rector), Jos Olsthoorn (conrector, verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering). Samen met teamleiders en coördinatoren zijn zij verantwoordelijk voor beleids- en besluitvorming.

Betrokkenheid van ouders en leerlingen bij de school

Onderwijs en opvoeding hebben veel met elkaar te maken. Een goed contact tussen ouders (verzorgers) en school is daarom van groot belang. 

Lees verder over hoe de medezeggenschap is ingericht...

Leerlingenraad

Er wordt vijf tot zeven maal per schooljaar vergaderd, begeleid door de leerkrachten uit de vmr en indien wenselijk in aanwezigheid van de schoolleiding.

Lees hier verder over de Leerlingenraad en het leerlingenstatuut...

Klachtenregeling

Vragen, problemen, zorgen en klachten kunnen in elke school ontstaan over de meest uiteenlopende zaken. Zij kunnen zich voordoen in alle mogelijke combinaties van leerlingen, personeelsleden en ouders. Het is belangrijk dat diegene die met een probleem rondloopt, dit zo snel mogelijk meldt. Hiertoe is een handleiding opgesteld.

Lees verder over de klachtenregeling...

Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland

De Vrije School Den Haag wordt samen met het Rudolph Steiner College te Rotterdam en het Marecollege te Leiden en bestuurd door de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland. 

 

Lees verder over het bestuur...