Leren op eigen niveau en tempo

Leerroutes en profielen

De eerste twee jaar brugklas noemen we op de vrijeschool klas 7 en 8 (middenbouw). De bovenbouw tot en met het eindexamenjaar heet klas 9 t/m 12. Dit noemen we zo om de doorgaande lijn vanaf de basisschool te benadrukken. We hebben klassen voor vwo/havo, havo/vmbo-t en praktisch-vmbo-t (Zie ook: Praktisch-vmbo-t). De leerlingen hebben de eerste twee jaar dezelfde klassenleraar (vergelijkbaar met een mentor). In de bovenbouw krijgen zij twee nieuwe klassenleraren.

 

Op welk niveau ga je leren?

Op De Vrije School Den Haag zijn er diverse leerroutes naar het diploma. Nieuwe leerlingen worden op grond van het advies van de basisschool in twee niveaugroepen ingedeeld (vwo/havo of havo/vmbo-tl) met verschillende trajecten naar het eindexamen. Beide niveaus werken toe naar het havodiploma en binnen de leerroute havo/vwo is er een directe route naar vwo. Vanaf de 7e klas blijven de klassen zo lang mogelijk een geheel.

 

Bij de leerroute havo/vmbo wordt eerst het vmbo-examen afgelegd en daarna volgt het havo-traject (stapelen). De leerling haalt zo in zes jaar twee diploma’s. Bij de leerroute havo/vwo wordt er vanaf het vierde leerjaar (de 10e klas) naar toe gewerkt dat de leerling in zes jaar het vwo-diploma haalt, of in vijf jaar het havo-diploma. Leerlingen kunnen er na het 5-jarige havo-traject voor kiezen om in 2 jaar ook het vwo-diploma te halen.

 

Leerwegen

Vmbo-tl met overstap naar havo
Leerlingen, die vanaf klas 9 in de leerweg vmbo-tl zijn ingedeeld, zitten tot het eindexamen vmbo-tl in klas 10 in dezelfde klas. Na het eindexamen stapt een deel van de leerlingen over naar het middelbaar beroepsonderwijs. De overige leerlingen stromen door naar de leerweg havo in klas 11.

Zij doen havo-examen in klas 12. Voor leerlingen met havo-ambitie, die wat extra tijd nodig hebben, is dit een kansrijke leerweg, zonder zittenblijven en met het vrijeschoolonderwijs tot en met klas 12.

 

Havo
Leerlingen, die vanaf klas 10 in de leerweg havo zijn ingedeeld, zitten tot het eindexamen havo in klas 11 in dezelfde groep. Na het eindexamen havo stromen de meeste leerlingen door na een vervolgopleiding. Havo leerlingen die dit ambiëren, stromen door naar klas 12 in de leerweg vwo, om dan in twee jaar het vwo-diploma te behalen.

 

Vwo
Leerlingen, die vanaf klas 10 zijn ingedeeld in de leerweg vwo, zitten tot het eindexamen in klas 12, in dezelfde groep.

 

Leerroutes

 

Dit zijn de huidige leerroutes, maar voor de toekomst onder voorbehoud.

Sectorkeuze eind klas 8
Leerlingen die in het Praktisch vmbo-t of in de mavo/havo klas zitten, maken eind 8e klas een sectorkeuze voor klas 9. Het Praktisch vmbo-t kiest standaard de sector Zorg en Welzijn met de mogelijkheid uit twee keuzevakken: wiskunde of geschiedenis, biologie of lichamelijke opvoeding 2.

 

Profielkeuze in klas 9 voor klas 10

In de 9e klas oriënteert  de leerling zich op de verschillende profielen waarna in samenspraak met de ouders/verzorgers en leraren een profielkeuze wordt gemaakt voor klas 10. De verschillende profielen zijn:

  1. Geschiedenis: cultuur en maatschappij (CM)
  2. Economie: economie en maatschappij (EM)
  3. Natuur en gezondheid (NG)
  4. Natuurkunde: natuur en techniek (NT)
  5. leerlingen op het praktisch vmbo-tl volgen altijd het profiel zorg en welzijn

 

Vakken per profiel

Naast de kernvakken (Nederlands, Engels, Rekenen) en praktijkvakken omvatten de vakkenpakketten een tweede vreemde taal (Frans of Duits) en:

 

CULTUUR (CM)

Vaktheorie kunst beeldend
Geschiedenis
Aardrijkskunde
(Wiskunde A of B)
 

MAATSCHAPPIJ (EM)

Economie
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Wiskunde a of B
 

NATUUR (NT)

Biologie
Scheikunde
Natuurkunde
Wiskunde B

 

NATUUR & GEZONDHEID (NG)

Biologie
Scheikunde
Aardrijkskunde of Natuurkunde
Wiskunde A of B

Keuzes in de loop van klas 9 naar klas 10 in de havo/vwo stroom