Leren op eigen niveau en tempo

Leerroutes

Op De Vrije School Den Haag zijn er diverse routes naar een examen en diploma. In de leerroutes wordt gedifferentieerd lesgegeven, door extra opdrachten voor hen die dat aankunnen, en met een didactiek die ervoor zorgt dat alle leerlingen kunnen groeien en excelleren.

 

Nieuwe leerlingen worden op grond van het advies van de basisschool in een van de twee routes ingedeeld (vwo/havo of havo/mavo). Daarbij hanteren we een aantal uitgangspunten:

 

-      de leerlingen blijven gedurende de eerste leerjaren als groep bij elkaar;

-      we proberen voor elke leerling de beste weg naar een passend examen te verzorgen, dat is niet altijd de kortste.

Binnen onze school stapelen relatief veel leerlingen. Dit betekent dat relatief veel leerlingen na hun vmbo-diploma nog havo gaan doen, en dat relatief veel leerlingen na hun havo-diploma nog vwo gaan doen.

 

Havo/vwo-klas

Leerlingen met een havo-advies, een havo/vwo -of een vwo-advies, volgen de havo-vwo route. Vanaf het 3e leerjaar (klas 9) zijn er keuzevakken. Na het tweede leerjaar wordt en in aparte havo- of vwo-groepen verder gewerkt.

Voor deze leerlingen is het mogelijk binnen vijf jaar af te ronden met een havo-examen of binnen zes jaar met een vwo-examen. Leerlingen kunnen er na het 5-jarige havo-traject voor kiezen om aansluitend in 2 jaar ook het vwo-diploma te halen.  

 

Mavo/havo-klas

Leerlingen met een mavo- (vmbo-t) advies of met een mavo/havo-advies starten in het mavo-havo traject. Na twee jaar stromen leerlingen door naar de bovenbouw van de mavo, of naar het derde leerjaar van de havo.

Voor deze leerlingen is het mogelijk binnen vier jaar af te ronden met een mavo-examen of binnen vijf jaar met een havo-examen. Leerlingen kunnen er na het 4-jarige mavo-traject voor kiezen om aansluitend in 2 jaar ook het havo-diploma te halen.

 

Praktisch vmbo-t (in afbouw)

Tot voor kort had onze school een speciale route voor leerlingen met een vmbo-t advies en een extra ondersteuningsbehoefte: het Praktisch vmbo-t (PT). Deze route biedt vrijeschoolonderwijs met leerwegondersteuning aan. Met ingang van schooljaar 22-23 worden de leerlingen die wat meer begeleiding nodig hebben, geplaatst in de reguliere mavo/havo klassen. De leerlingen die in de PT stroom gestart zijn, kunnen hun schoolloopbaan binnen deze route afmaken. Ook deze groep blijft in principe vier jaar bijeen. Na diplomering in vier leerjaren, is het mogelijk door te stromen naar de havo. 

 

Download:

Leerroutes vanaf 2024