Leren op eigen niveau en tempo

Download:

Leerroutes

Profielkeuze eind klas 8

Leerlingen die in het Praktisch vmbo-t of in de mavo/havo klas zitten, maken eind 8e klas een sectorkeuze voor klas 9. Het Praktisch vmbo-t kiest standaard de sector Zorg en Welzijn met de mogelijkheid uit twee keuzevakken: wiskunde of geschiedenis, biologie of lichamelijke opvoeding 2.

 

Profielkeuze in klas 9 havo/vwo voor klas 10

 

In de 9e klas oriënteert  de leerling zich op de verschillende profielen waarna in samenspraak met de ouders/verzorgers en leraren een profielkeuze wordt gemaakt voor klas 10. De verschillende profielen zijn: cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid of natuur en techniek.

Zit uw kind op het Praktisch vmbo-tl, dan volgt de leerling het profiel zorg en welzijn.

 

Profielen:

 

 

 

Voor NT is de combinatie Natuurkunde + Wiskunde B verplicht.

Filosofie wordt voor vwo als keuzevak aangeboden.

Keuzes in de loop van klas 9 naar klas 10 in de havo/vwo stroom: