Vacatures schooljaar 2020 - 2021

Interesse in het geven van onderwijs op onze school?

Wat is jouw verhaal?
Kom werken op de vrijeschool!
Leerlingen begeleiden en stimuleren tijdens hun groei naar volwassenheid. Wat is er mooier dan als leerkracht hierin een cruciale rol te spelen? Jouw pedagogische talenten benutten, vrij zijn om je ideeën vorm te geven én zelf blijven groeien. Bij de vrijeschool heb jij wat te vertellen. Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal!

 
Inlichtingen en open sollicitaties:

Mw. M. Brakkee

Waalsdorperweg 12, 2597 JB Den Haag

070 324 43 00 

m.brakkee@vsdenhaag.nl 

Acquisitie n.a.v. een vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Wij zijn een vrijeschool voor voortgezet onderwijs – mavo, havo en vwo.

 

Vrijescholen bieden onderwijs naar hoofd, hart en handen, geïnspireerd vanuit de antroposofie. We bieden een breed lesprogramma gericht op algemene vorming en de ontwikkeling van meerdere menselijke competenties. Naast kwalificatie - het halen van diploma’s - zijn ook socialisatie en persoonswording expliciete onderwijsdomeinen.

 

We werken in de vaklessen - dezelfde als op alle scholen voor VO, 50 minutenrooster - doorgaans met lesmethoden. Daarnaast bieden we een bijzondere vorm van thematisch onderwijs aan. Dat noemen we “periodeonderwijs”. Dit in blokken van drie weken, elke dag in de eerste twee lesuren. Per periode in totaal dus 30 contacturen. De thema’s zijn gebonden aan de leeftijd en ontwikkelingsfasen van de leerling. In het periodeonderwijs worden geen lesmethodes gebruikt. De docenten ontwerpen hun eigen materiaal en werken vanuit hun  persoonlijk  verhouding tot het vak. Je probeert leerlingen zo breed mogelijk aan te spreken via het ervaren en beleven, het uitvoeren en het denken.

 ________________________________________________________

  

Docent natuur- scheikunde ca 0,4 fte

per 1 augustus 2021 zoeken wij een docent natuur- scheikunde voor het periode onderwijs en enkele vaklessen vanaf het derde leerjaar MHV.

 

Wij zoeken een leraar die zich wil laten inspireren door het vrijeschoolonderwijs en die de uitdaging aangaat met het huidige team hieraan verder vorm te geven, onder meer vanuit een fenomenologische invalshoek.


Wij vragen:

·         docenten met een tweedegraads bevoegdheid voor het periodeonderwijs

·         docenten met een eerstegraads bevoegdheid als u in aanmerking wilt komen voor lessen in de bovenbouw

·         of docenten die deze bevoegdheid binnen twee jaar kunnen halen

·         docenten die de wens hebben zich te verdiepen in onze vorm van onderwijs en bereid zijn extra scholing te volgen

·         gedurende de periodeweken dagelijks beschikbaar vanaf het eerste lesuur (8:30 uur)

 

Wij bieden:

·         Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast van ca 0,4 fte verdeeld over 5 dagen op het eerste en tweede lesuur tot 31 juli 2022

·         Aanstelling conform cao-vo, afhankelijk van opleiding en ervaring

·         Inhoudelijke scholing en begeleiding.

 

Sluitingsdatum: woensdag 7 april 2021

 

Inlichtingen en sollicitatie: Mirella Brakkee

m.brakkee@vsdenhaag.nl

of bellen met 070-3244300

Docent filosofie 0,3 fte

Voor klas 4, 5 en 6 VWO

 

Vier jaar geleden is op onze school filosofie gestart als examenvak in het VWO. In het schooljaar 2021 2022 wordt voor de eerste maal examen afgenomen.

 

Ter ondersteuning van de huidige docent zoeken wij iemand met visie op de ontwikkeling van het vak.

Het geven van lessen levensbeschouwing in andere jaarlagen kan een mogelijkheid tot uitbreiding op deze functie bieden.


Wij vragen:

·         Een docent met een eerstegraad bevoegdheid filosofie

·         Een docent die de wens heeft zich te verdiepen het vrijeschool onderwijs en bereid is om  extra scholing te volgen

 

Wij bieden:

·         Een tijdelijke aanstelling van 0,3 fte (ca. 6 lesuur)

·         Aanstelling conform cao-vo, afhankelijk van opleiding en ervaring

·         Inhoudelijke scholing en begeleiding gedurende het gehele eerste jaar van de aanstelling

 

Sluitingsdatum: 21 april 2021

 

Inlichtingen en sollicitatie: Mirella Brakkee

m.brakkee@vsdenhaag.nl

of bellen met 070-3244300

Docent wiskunde 0,3 fte

De wiskunde sectie is een sectie in beweging. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij een actieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van het vak in met name de mavo van het eerste en tweede leerjaar. Een docent met een creatieve en frisse blik op onderwijs. Daarnaast streven wij ernaar rekenen op een goede manier aan te bieden aan leerlingen zonder wiskunde.

 

Wij vragen:

·         Een docent met een tweedegraads bevoegdheid

·         Beschikbaarheid op drie dagen in de week

 

Wij bieden:

·         Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast van ca. 0.3  fte tot 31 juli 2022

·         Aanstelling conform cao-vo, afhankelijk van opleiding en ervaring

·         Inhoudelijke scholing en begeleiding.

 

Sluitingsdatum:

21 april 2021

 

Inlichtingen en sollicitatie: Mirella Brakkee

m.brakkee@vsdenhaag.nl

of bellen met 070-3244300

 

Lesassistent 0,6 fte

per direct

 

Lesassistenten helpen en ondersteunen docenten binnen en buiten de lessen (werken in kleine groepjes, begeleiding, opvang bij lesuitval, lesvoorbereiding, nakijken, hulp bij streamen surveilleren etc). Iemand die aantoonbaar sterk is op het gebied van taal en/of een exacte achtergrond heeft.

 

Wij vragen:

·         Een relevante opleiding op mbo of hbo niveau

·         minimaal zes dagdelen beschikbaar

·         affiniteit met de doelgroep, leerlingen van 12 tot 18 jaar

·         ervaring met voortgezet onderwijs, bij voorkeur op een vrijeschool

·         beschikken over pedagogische en didactische vaardigheden

 

Wij bieden

·         een tijdelijke aanstelling tot 31 juli 2022, mogelijke verlenging met nog een jaar tot uiterlijk 31 juli 2023

·         Aanstelling conform cao-vo oop, afhankelijk van ervaring

·         Inhoudelijke scholing en begeleiding op de werkvloer

 

Inlichtingen en sollicitatie: Mirella Brakkee

m.brakkee@vsdenhaag.nl

070-3244300

overige vacatures

Stagiaires

Op dit moment hebben we nog plaats voor de vakken Nederlands, Aardrijkskunde. Beeldende en muzische vakken in overleg.

Informatie en aanmelding: Mirella Brakkee

m.brakkee@vsdenhaag.nl 

070-3244300

Medewerker Mediatheek op vrijwillige basis

Wie wil het vrijwilligersteam van de mediatheek aan de Waalsdorperweg komen versterken?

 

Vind je het leuk om met jongeren te werken, houd je van lezen en kan je een beetje met computers overweg dan nodigen wij je uit te reageren op deze baan.

In overleg werk je één keer per twee weken op vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur of van 11.00 tot 15.00 uur. Incidenteel kan je ook op andere dagen invallen. Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover en alle schoolvakanties ben je vrij.

 

De voornaamste taken zijn:

  • Het uitlenen, innemen en verlengen van boeken.
  • De leerlingen helpen met het printen en kopiëren van informatie en werkstukken.
  • De mediatheek netjes houden.

 

De mediatheek is een mooie, gezellige plek binnen school waar veel gebruik van wordt gemaakt.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anke Dozy (a.dozy@vsdenhaag.nl).