Vacatures

Open sollicitaties
Inlichtingen: Mw. M. Brakkee: 070-3244300

U kunt een open sollicitatiebrief met compleet CV per e-mail sturen aan:

Mw. M. Brakkee, Waalsdorperweg 12, 2597 JB Den Haag of per e-mail m.brakkee@vsdenhaag.nl 

 
Acquisitie n.a.v. een vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacatures schooljaar 2018 - 2019

Vacature lid Raad van Toezicht

 

Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland is een scholengroep bestaande uit drie VO-scholen in Rotterdam, Den Haag en Leiden en één PO-school in Den Haag, geïnspireerde door het gedachtengoed van Rudolf Steiner.

In totaal biedt de school ruimte voor ca. 2650 leerlingen en 350 medewerkers. In de afgelopen jaren hebben de scholen gezamenlijk jaarlijks een gemiddelde groei van meer dan 4% doorgemaakt.

 

De stichting hanteert het bestuurder/raad van toezicht-model. Vanwege het statutair aflopen van de benoemingstermijn van een van zijn leden is de raad van toezicht op zoek naar een nieuw lid.
Wij zoeken een ervaren toezichthouder, bekend met maatschappelijke veld, bij voorkeur onderwijs en bijzonder onderwijs.

 

Procedure

De inschrijftermijn voor deze functies sluit op 1 juni 2019.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 17 juni 2019.

De benoeming is voorzien per 1 september 2019.

 

Bij het secretariaat van de raad van toezicht, Anna Italianer, kunt u meer informatie opvragen: a.italianer@vszh.nl. Aan dit adres kunt u ook uw cv met motivatie sturen.

 

Voor nadere telefonische informatie kunt u contact opnemen met:

- Mr. J.H.B. Jansen, bestuurder ZWN, via 06 18 97 63 15

- M. de Bruine, voorzitter rvt, via 06 53 39 54 88

 

Voor nadere informatie over de scholen en het bestuur verwijs ik u naar de website’s van de scholen:

http://vo.devrijeschooldenhaag.nl

http://www.rudolfsteinercollege.nl

http://marecollege.nl

https://po.devrijeschooldenhaag.nl

Stagiaires 

De Vrije School biedt stagiaires de mogelijkheid bij specifieke vakken een periode stage te lopen. Alleen voor studenten uit het 3e of 4e leerjaar.

Minimale duur van de stage: 3 maanden

Voor informtie en aanmelding: Mirella Brakkee  m.brakkee@vsdenhaag.nl