Vacatures schooljaar 2023 - 2024

Interesse in het geven van onderwijs op onze school?

Wat is jouw verhaal?
Kom werken op de vrijeschool!
Leerlingen begeleiden en stimuleren tijdens hun groei naar volwassenheid. Wat is er mooier dan als leerkracht hierin een cruciale rol te spelen? Jouw pedagogische talenten benutten, vrij zijn om je ideeën vorm te geven én zelf blijven groeien. Bij de vrijeschool heb jij wat te vertellen. Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal!

 
Inlichtingen en open sollicitaties:

Mw. J. Aiss

Waalsdorperweg 12, 2597 JB Den Haag

070 324 43 00 

j.aiss@vsdenhaag.nl

Acquisitie n.a.v. een vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Wij zijn een vrijeschool voor voortgezet onderwijs – mavo, havo en vwo.

 

Vrijescholen bieden onderwijs naar hoofd, hart en handen, geïnspireerd vanuit de antroposofie. We bieden een breed lesprogramma gericht op algemene vorming en de ontwikkeling van meerdere menselijke competenties. Naast kwalificatie - het halen van diploma’s - zijn ook socialisatie en persoonswording expliciete onderwijsdomeinen.

 

We werken in de vaklessen - dezelfde als op alle scholen voor VO, 50 minutenrooster - doorgaans met lesmethoden. Daarnaast bieden we een bijzondere vorm van thematisch onderwijs aan. Dat noemen we “periodeonderwijs”. Dit in blokken van drie weken, elke dag in de eerste twee lesuren. Per periode in totaal dus 30 contacturen. De thema’s zijn gebonden aan de leeftijd en ontwikkelingsfasen van de leerling. In het periodeonderwijs worden geen lesmethodes gebruikt. De docenten ontwerpen hun eigen materiaal en werken vanuit hun  persoonlijk  verhouding tot het vak. Je probeert leerlingen zo breed mogelijk aan te spreken via het ervaren en beleven, het uitvoeren en het denken.

 ________________________________________________________

  

Vacatures

Openstaande vacatures:

 

Vacature docent Nederlands 0,4 - 0,9 fte

 

Vacature docent Euritmie 0,4 fte

 

Vacature junior mentor 1e klas en docent avo Maris College Waldorf 0,6-1,0 fte

 

De Vrije School Den Haag (VO) bestaat dit jaar maar liefst 100 jaar en is daarmee de oudste vrijeschool van Nederland. Op onze kleinschalige school (650 leerlingen) geven we les gericht op hoofd, hart en handen. We bieden een uitgebreid lesprogramma, gericht op de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Op die manier kan iedere leerling ontdekken waar haar/zijn talenten liggen. Naast kwalificatie is ook socialisatie en persoonswording van groot belang.

 

Essentieel binnen onze manier van lesgeven is het periodeonderwijs. In periodes van drie weken geeft een docent één klas iedere ochtend de eerste twee uur les in een bepaald vak. Tijdens zo’n periode wordt een bepaald onderwerp in de diepte behandeld. Leerlingen maken tijdens zo’n periode hun eigen lesboek.

Stagiaires

Op dit moment hebben we nog plaats voor de vakken Natuur- wis- en scheikunde 1e grd, Aardrijkskunde. 

Informatie en sollicitatie: Mevr. J. Aiss: j.aiss@vsdenhaag.nl 

070-3244300

Medewerker Mediatheek op vrijwillige basis

Wie wil het vrijwilligersteam van de mediatheek aan de Waalsdorperweg komen versterken?

 

Vind je het leuk om met jongeren te werken, houd je van lezen en kan je een beetje met computers overweg dan nodigen wij je uit te reageren op deze baan.

In overleg werk je één keer per twee weken op vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur of van 11.00 tot 15.00 uur. Incidenteel kan je ook op andere dagen invallen. Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover en alle schoolvakanties ben je vrij.

 

De voornaamste taken zijn:

  • Het uitlenen, innemen en verlengen van boeken.
  • De leerlingen helpen met het printen en kopiëren van informatie en werkstukken.
  • De mediatheek netjes houden.

 

De mediatheek is een mooie, gezellige plek binnen school waar veel gebruik van wordt gemaakt.