Vacatures schooljaar 2021 - 2022

Interesse in het geven van onderwijs op onze school?

Wat is jouw verhaal?
Kom werken op de vrijeschool!
Leerlingen begeleiden en stimuleren tijdens hun groei naar volwassenheid. Wat is er mooier dan als leerkracht hierin een cruciale rol te spelen? Jouw pedagogische talenten benutten, vrij zijn om je ideeën vorm te geven én zelf blijven groeien. Bij de vrijeschool heb jij wat te vertellen. Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal!

 
Inlichtingen en open sollicitaties:

Mw. M. Brakkee

Waalsdorperweg 12, 2597 JB Den Haag

070 324 43 00 

m.brakkee@vsdenhaag.nl 

Acquisitie n.a.v. een vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Wij zijn een vrijeschool voor voortgezet onderwijs – mavo, havo en vwo.

 

Vrijescholen bieden onderwijs naar hoofd, hart en handen, geïnspireerd vanuit de antroposofie. We bieden een breed lesprogramma gericht op algemene vorming en de ontwikkeling van meerdere menselijke competenties. Naast kwalificatie - het halen van diploma’s - zijn ook socialisatie en persoonswording expliciete onderwijsdomeinen.

 

We werken in de vaklessen - dezelfde als op alle scholen voor VO, 50 minutenrooster - doorgaans met lesmethoden. Daarnaast bieden we een bijzondere vorm van thematisch onderwijs aan. Dat noemen we “periodeonderwijs”. Dit in blokken van drie weken, elke dag in de eerste twee lesuren. Per periode in totaal dus 30 contacturen. De thema’s zijn gebonden aan de leeftijd en ontwikkelingsfasen van de leerling. In het periodeonderwijs worden geen lesmethodes gebruikt. De docenten ontwerpen hun eigen materiaal en werken vanuit hun  persoonlijk  verhouding tot het vak. Je probeert leerlingen zo breed mogelijk aan te spreken via het ervaren en beleven, het uitvoeren en het denken.

 ________________________________________________________

  

Pedagogisch conciërge (0,5 fte

Per direct

 

Als pedagogisch conciërge ben je een belangrijke schakel. Naar leerlingen toe ben je het gezicht van onze school. Je staat voortdurend met hen in contact en geeft op een prettige manier duidelijke aanwijzingen op het gebied van goede gewoontes, gewenst gedrag en discipline. Zo draag je bij aan een fijn klimaat voor iedereen.

 

Werkzaamheden:

·         Werkdagen zijn op maandag tot en met vrijdag, van 14:00 tot 18:00 uur.

·         Je bemenst de Gele Kamer, waar leerlingen zich moeten melden die in de loop van de dag uit de les zijn gestuurd, gespijbeld hebben of te laat zijn gekomen.

·         Tussen 17:30 en 18:00 uur een ronde door de school, waarna je om 18:00 uur de school afsluit.

 

Belangrijke eigenschappen en diploma’s:

-          Minimaal MBO-4

-          Je staat stevig in je schoenen.

-          In je communicatie ben je duidelijk en rechtlijnig maar ook vriendelijk.

-          Je hebt een BHV-certificaat of bent bereid deze (op kosten van school) te halen.

 

Wij bieden:

·         Salaris conform CAO VO schaal 5 voor Onderwijs Ondersteunend Personeel in het voortgezet Onderwijs, afhankelijk van ervaring en bevoegdheid.

·         Korte inwerkperiode en overdracht in december.

 

Voor vragen over de vacature of sollicitatie kun je contact opnemen met Jos Olsthoorn, conrector

070-3244300

j.olsthoorn@vsdenhaag.nl

devrijeschooldenhaag.nl

 

Sollicitaties moeten uiterlijk 24 november in ons bezit zijn.

Mediathecaris 0,6 fte

Binnen de oudste middelbare vrijeschool van Nederland is de mediatheek te vinden op de zolder, waar een mooi uitzicht is op een groene omgeving. De huidige mediatheek bestaat uit twee delen. Aan de ene kant staat een uitgebreide collectie boeken waar onze 650 leerlingen gebruik van kunnen maken. Aan de andere kant staan computers en zijn er werkplekken te vinden waar onze leerlingen kunnen werken en studeren. Omdat onze school een extra stap kan maken in de ontwikkeling op het gebied van mediawijsheid en digitale geletterdheid, zijn we op zoek naar een mediathecaris die nadrukkelijk dit onderdeel op wil pakken en zowel leerlingen als leerkrachten hierbij wil helpen.

 

Als mediathecaris ben je verantwoordelijk voor:

 • Het dagelijkse beheer van de mediatheek
 • Het onderhouden en up-to-date houden van de collectie
 • Het beheren van het budget van de mediatheek
 • Het bijdragen aan het opstellen van een concept-jaarbegroting en jaarverslag
 • Het aandragen van kennis over mediawijsheid richting leerlingen en leerkrachten
 • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het mediatheekbeleid en dit beleid uitvoeren
 • Het werven en begeleiden van de vrijwilligers van de mediatheek
 • Het verzorgen van culturele projecten binnen de school of bezoeken aan instellingen

 

Wij vragen:

 • een brede algemene ontwikkeling/interesse en een brede kennis, wellicht zelfs liefde voor literatuur in het algemeen
 • een ruimte kennis op het gebied van mediawijsheid en digitale geletterdheid
 • een dienstverlenende instelling en je vindt het leuk je overal in te verdiepen, ook als de vraag niet tot jouw kennis-terrein behoort
 • je werkt graag met leerlingen in de leeftijd van 12-18 jaar
 • je helpt leerlingen graag op weg om aan de juiste informatie te komen en je wijst hen waar zij deze (veelal digitale informatie) kunnen vinden
 • je bezit een organisatorische nauwgezetheid en goede digitale vaardigheden
 • je houdt je (vak) literatuur goed bij en geeft de school adviezen op het gebied van beleidsvorming en uitvoering
 • je bent een vraagbaak voor leerlingen en tegelijkertijd streng in het handhaven van regels
 • je hebt kennis van het uitleensysteem (Aura Online) of kunt deze je kennis in korte tijd eigen maken
 • bij voorkeur een HBO denk- en werkniveau, bijvoorbeeld een HBO-diploma Media, Informatie en Communicatie of een opleiding tot bibliothecaris

 

Wij bieden:

 • Een aanstelling van 0.6 fte, bij voorkeur verdeeld over 3 dagen, werktijden 9:00 – 16:00
 • Salaris schaal CAO-VO OOP schaal 7
 • Inwerktijd door onze huidige mediathecaris.
 • Een enthousiast team van bevlogen leraren.
 • Een interne scholing en begeleiding op het gebied van het vrijeschool onderwijs samen met de leraren.

 

Vragen over de functie en sollicitaties richt u aan Jos Olsthoorn j.olsthoorn@vsdenhaag.nl

Sollicitaties moeten uiterlijk 26 november 2021 in ons bezit zijn.

Docent muziek

Wegens lang verlof van één van onze docenten zijn wij voor de periode januari tot juli 2022 op zoek naar een docent muziek voor onze mavo afdeling van De Vrije School Den Haag (max 0.4fte).

 • De vacature mag worden verdeeld over twee personen
 • De vacature is tijdelijk tot einde schooljaar 2022
 • De belangrijkste lessen zijn op dit moment ingeroosterd op maandagochtend en donderdagmiddag (aanpassen in overleg)

 

Wij verwachten van de kandidaat dat deze:

 • op een zo kundig mogelijke manier leerlingen in staat stelt muziek in divers stijlen te beleven en er zelf mee aan de slag te gaan
 • het examentraject mavo voorbereidt, het examen afneemt en beoordeelt

 

Wij bieden:

 • salaris conform CAO VO afhankelijk van ervaring en bevoegdheid
 • korte inwerkperiode en overdracht in december
 • samenwerking in het team met twee docenten muziek, afdeling havo/vwo.

 

Onze school kent een lange traditie van zingen in klassenverband en in het schoolkoor.
Sinds geruime tijd is voor de mavo het examentraject muziek toegevoegd.

In de eerste twee leerjaren wordt muziek klassikaal gegeven. In het derde leerjaar wordt een keuze gemaakt tussen lichamelijke opvoeding of muziek als examentraject.

 

Wij beschikken over een kleine kelder met een algemene ruimte en twee studio's voor onder andere gitaar, toetsen, slagwerk en digitale middelen.

 

Voor vragen over de vacature of sollicitatie kunt u contact opnemen met Mirella Brakkee

070-3244300

m.brakkee@vsdenhaag.nl

Medewerker afdeling ICT 0.4 fte

Per 1 december 2021

 

 

Op onze mooie school achter de duinen herbergen we 650 leerlingen. Ter ondersteuning van de huidige medewerkers, zoeken we een allround ICT-medewerker met gedegen kennis van Microsoft en google producten.

Binnen de school maak je deel uit van het Team Facilitair.  De werkzaamheden zijn vooral van praktische-ondersteunende aard, al word je ook gevraagd om mee te denken met beleid rondom ICT.

 

Kerntaken:

·         Onderhoud en ondersteuning bij het dagelijks beheer van pc’s, laptops en Chromebooks 

·         (Fysiek) onderhoud en dagelijks beheer van digiborden/smartborden en printers

·         Ondersteuning bieden bij het gebruik van Office, Google Workspace en diverse softwarepakketten.

·         Ondersteuning bij digitale examinering (klaarzetten en beheer van ruimtes en materiaal)

·         Ondersteuning en zo mogelijk verbeteren van de digitale ondersteuning aan leraren

 

Wij vragen:

·         Minimaal MBO niveau

·         Aantoonbare kennis en ervaring met Windows, Microsoft Office, Google Workspace, cross over en cloud toepassingen, afstemming tussen de programma’s

·         Vaardigheid om kennis over te dragen en te instrueren.

·         Zelfstandig en probleemoplossend te werk kunnen gaan

·         Bereidheid om ook incidenteel buiten de reguliere werktijden en in schoolvakanties aan de slag te gaan.

·         Enige ervaring met het werken in een onderwijsomgeving te weken heeft onze voorkeur

·         Ervaring met Magister is een pre.

 

Wij bieden:

·         Salaris conform CAO OOP-VO schaal 8

·         Inwerken geschiedt in samenspraak met de schoolleiding.

 

Uiterste inzenddatum: zondag 21 november. Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 22 november.

 

Voor vragen over de vacature of sollicitatie kunt u contact opnemen met Stefaan Brakkee of Jos Olsthoorn

070-3244300

j.olsthoorn@vsdenhaag.nl

Coördinator en mentor vmbo-basis/kader

Wij zijn op zoek naar een coördinator en mentor (m/v) voor onze nieuwe leerweg vmbo basis/kader.


Deze leerweg is een samenwerking tussen het Maris College en De Vrije School Den Haag. Zij start in augustus 2022 met één zevende klas met maximaal 20 leerlingen. De leerweg groeit naar verwachting in vier jaar uit tot een afdeling met vier klassen van 20 leerlingen.
De werknaam voor de leerweg is ‘Maris Waldorf’. De leerweg wordt ontwikkeld om leerlingen van vrije basisscholen (onderbouwen) met basis/kader advies een mogelijkheid te beiden om voortgezet vrijeschoolonderwijs te volgen. Zij staat evenwel open voor leerlingen vanuit alle achtergronden en gezindten.
Het onderwijs is gebaseerd op de vrijeschoolpedagogie en didactiek en geïnspireerd vanuit het antroposofisch mens- en wereldbeeld. De leerweg volgt het vrijeschoolcurriculum, met als voorbeelden vrijeschoolafdeling De Kaap in Rotterdam en de Praktisch-theoretische leerweg (PT) in Den Haag. Formeel is het een leerweg van het Maris College op de locatie Maris Waldeck. De locatie is in het zuiden van Den Haag. Voor nadere informatie zie https://mariscollege.nl/waldeck/waldorf/.


Wij zoeken een docent/mentor met coördinerende vaardigheden. Iemand met kennis en ervaring binnen de vrijeschoolpedagogie en met de doelgroep: leerlingen met basis/kader advies.


De mentor/coördinator komt in dienst bij De Vrije School Den Haag en wordt gedetacheerd aan het Maris College, voor de leerweg Maris Waldorf.


De functie wordt vooralsnog gewaardeerd in schaal LC. Indiensttreding uiterlijk 1 augustus 2022, maar mogelijk enige maanden eerder.


Concreet
Je geeft veel periodelessen, wellicht een aantal (praktische) vakken en je bent mentor van de klas.

Naast jou is er een aantal docenten van het Maris College dat vak of periodelessen verzorgt. Je geeft vorm en inhoud aan het leerplan en coördineert alle activiteiten binnen de leerweg. Waar mogelijk begeleid je de collega’s van het Maris College. Je zorgt voor een goede afstemming met het team en de leerlingen van de moederschool: Maris Waldeck.


Je wordt ondersteund door een projectteam waarin leidinggevenden en inhoudsdeskundigen van beide scholen zitting hebben.


Kennismaken en solliciteren
We zoeken in deze ronde kennismaking met kandidaten die al binnen de vrijeschoolbeweging actief zijn.
Als je belangstelling hebt en meer wil weten kan je je richten tot: Rob van der Meijden (rector de Vrije School Den Haag), via r.van.der.meijden@vsdenhaag.nl of 070.3244300.
Als je wil solliciteren, kan je direct een motivatiebrief en curriculum sturen aan: directie@vsdenhaag.nl
De eerste ronde sluit op 8 december 2021.

Eerste gespreksronde: maandag 13 decembertussen 13.30 uur en 17.30 uur.


Als er in deze eerste ronde een match ontstaat, zullen we die zo spoedig mogelijk formaliseren. Als een duidelijke klik uitblijft, zal in maart/april 2022 een volledig open vacature worden uitgezet.

Download:

Download hier de vacature
overige vacatures

Stagiaires

Op dit moment hebben we nog plaats voor de vakken Natuur- wis- en scheikunde 1e grd, Aardrijkskunde. Muzische vakken in overleg.

Informatie en sollicitatie: Mevr. M. Brakkee m.brakkee@vsdenhaag.nl 

070-3244300

Medewerker Mediatheek op vrijwillige basis

Wie wil het vrijwilligersteam van de mediatheek aan de Waalsdorperweg komen versterken?

 

Vind je het leuk om met jongeren te werken, houd je van lezen en kan je een beetje met computers overweg dan nodigen wij je uit te reageren op deze baan.

In overleg werk je één keer per twee weken op vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur of van 11.00 tot 15.00 uur. Incidenteel kan je ook op andere dagen invallen. Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover en alle schoolvakanties ben je vrij.

 

De voornaamste taken zijn:

 • Het uitlenen, innemen en verlengen van boeken.
 • De leerlingen helpen met het printen en kopiëren van informatie en werkstukken.
 • De mediatheek netjes houden.

 

De mediatheek is een mooie, gezellige plek binnen school waar veel gebruik van wordt gemaakt.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith Krasznai ( j.krasznai@vsdenhaag.nl).