Vacatures

Open sollicitaties
U kunt een open sollicitatiebrief met compleet CV per e-mail sturen aan:

Mw. M. Brakkee, Waalsdorperweg 12, 2597 JB Den Haag of per e-mail m.brakkee@vsdenhaag.nl 

 
Voor alle overige vacatures geldt:
Inlichtingen: Mw. M. Brakkee: 070-3244300 en brieven met cv per e-mail richten aan:

Mw. M. Brakkee, m.brakkee@vsdenhaag.nl

 
Acquisitie n.a.v. een vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacatures schooljaar 2018 - 2019

Zorg coördinator

 • Per direct
 • 0.8 fte
 • Aanstelling geschiedt conform CAO onderwijsbegeleiding OOP, schaal 10
 • De aanstelling is een voorlopige aanstelling voor een jaar met een proefperiode van drie maanden. Na een jaar wordt besloten of het contract wordt omgezet in vast dienstverband
 • Bekendheid met het vrijeschool onderwijs strekt tot aanbeveling
 • Sluitingsdatum: 1 oktober 2018

De Vrije School Den Haag VO verzorgt onderwijs op basis van een visie die verankerd is in het antroposofisch gedachtengoed. Leerlingen op onze school worden gestimuleerd zich te ontwikkelen tot vrij denkende mensen. “Worden wie je bent” staat centraal in onze visie op onderwijs.

 

Zorgleerlingen zijn bij ons geen papieren dossiers maar zij worden persoonlijk begeleid om binnen de grenzen van hun mogelijkheden hun schoolloopbaan bij ons af te maken en hen voor te bereiden op hun toekomstig functioneren in de maatschappij. Wij signaleren en verwijzen indien nodig naar specifieke zorginstellingen waarmee wij in de regio samenwerken.

 

De zorgcoördinator geeft leiding aan een team van vier mensen onder wie een dyslexie coördinator en leerling begeleiders. Ook levert de zorgcoördinator een bijdrage aan het verder ontwikkelen van de leerlingenzorg binnen het samenwerkingsverband, geeft richting aan het beleid en de uitvoering daarvan ten aanzien van de leerlingenzorg in onze school en doet hiertoe voorstellen aan het Management Team. Hij/zij onderhoudt hiertoe contact met zorginstellingen, leraren, ouders en de leerlingen zelf.

 

De zorgcoördinator is verantwoording verschuldigd aan de dagelijkse leiding, in het bijzonder aan de conrector.

Wij zoeken iemand met:

 • Een relevante afgeronde opleiding
 • Voldoende gespecialiseerde kennis over het voortgezet onderwijs en het vakgebied van leerlingenzorg en - begeleiding
 • Ervaring in het werken met kinderen in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar.
 • Ervaring en/of interesse in het antroposofische werken en denken strekt zeer tot aanbeveling.
 • Aantoonbare vaardigheden in het opstellen van handelingsplannen
 • Aantoonbare vaardigheden in het analyseren van gegevens en informatie en de technische verwerking hiervan
 • Vaardigheden in het begeleiden van leraren in het omgaan met zorgleerlingen in de klas
 • Globale kennis van de aanwezige samenwerkingsverbanden voor het Voortgezet Onderwijs  
 • Leiding gevende en sturende capaciteiten
 • Ervaring in de omgang met externe zorginstellingen strekt zeer tot aanbeveling
 • Bekendheid met het vrijeschool onderwijs strekt tot aanbeveling
 • Accurate en stevige persoonlijkheid met sterke communicatieve en reflectieve  vaardigheden

Wij bieden:

Een enthousiast zorgteam dat binnen haar eigen werkgebied zelfstandig werkt en verantwoording aan de schoolleiding aflegt.

Samenwerking met een college met een verjongend docententeam van zeer betrokken leraren.

 

Stagiaires 

 

De Vrije School biedt stagiaires de mogelijkheid bij specifieke vakken een periode stage te lopen.

Wij kunnen alleen studenten toelaten vanuit een 3e of 4e studiejaar.

De stageperiode zou minstens 3 maanden moeten betreffen (1 trimester).

U kunt uw verzoek per mail sturen aan m.brakkee@vsdenhaag.nl.