Vacatures

Open sollicitaties
U kunt een open sollicitatiebrief met compleet CV per e-mail sturen aan:

Mw. M. Brakkee, Waalsdorperweg 12, 2597 JB Den Haag of per e-mail m.brakkee@vsdenhaag.nl 

 
Voor alle vacatures geldt:
Inlichtingen: Mw. M. Brakkee: 070-3244300 en brieven met cv per e-mail richten aan:

Mw. M. Brakkee, m.brakkee@vsdenhaag.nl

 
Acquisitie n.a.v. een vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacatures schooljaar 2018 - 2019

De Vrije School Den Haag VO verzorgt onderwijs op basis van een visie die verankerd is in het antroposofisch gedachtengoed. Leerlingen op onze school worden gestimuleerd zich te ontwikkelen tot vrij denkende mensen. “Worden wie je bent” staat centraal in onze visie op onderwijs.

 

Met ingang van januari 2019 zoeken wij voor onze vmbo-t stroom met lwoo leerlingen een veelzijdige en enthousiaste

 

Mentor voor klas 2 (8e klas met lwoo)

 • met een (bijna) afgeronde opleiding in wiskunde, rekenen en/of science vakken
 • die bekend is met de vrijeschool of een open houding heeft zich hierin te verdiepen
 • die affiniteit heeft met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
 • die mee op zoek wil naar de beste didactiek om deze leerlingen vooruit te helpen
 • die ten minste van dinsdag t/m vrijdag beschikbaar is gedurende het 3e en 4e lesuur (periodeonderwijs)
   

Wij bieden:

 • een gedreven, zich verjongend team van zeer betrokken leraren
 • een tijdelijke aanstelling tot 31 juli 2019
 • 0.5 fte verdeeld over ten minste 4 dagen (dinsdag t/m vrijdag 3e en 4e uur) Het precieze aantal uren is afhankelijk van de extra vaardigheden van de kandidaat en wordt in overleg bepaald (bijvoorbeeld biologie en houtbewerking)
 • kleine klassen met maximaal 18 leerlingen
 • Scholing en begeleiding
 • een salaris conform CAO onderwijs LB 8, inschaling afhankelijk van ervaring

In dienst treding: zo spoedig mogelijk

Sluitingsdatum: 20 december 2018

Inlichtingen: Mw. M. Brakkee: 070-3244300 en brieven met cv per e-mail richten aan:

Mw. M. Brakkee, m.brakkee@vsdenhaag.nl

 

_______________________________________________

Medewerker mediatheek op vrijwillige basis
 

Met ingang van het schooljaar 2018 – 2019 zoeken wij versterking van het vrijwilligersteam van de mediatheek aan de Waalsdorperweg. In overleg werk je één keer per twee weken op vrijdag van 9.00 - 13.00 uur of van 11.00 - 15.00 uur. Alle schoolvakanties ben je vrij.
 
De voornaamste taken zijn:

 • het uitlenen, innemen en verlengen van boeken
 • de leerlingen helpen met het printen en kopiëren van informatie en werkstukken
 • de mediatheek netjes houden

De mediatheek is een mooie plek binnen school waar veel gebruik van wordt gemaakt. Vind je het leuk om met jongeren te werken, houd je van lezen en kan je een beetje met computers overweg dan nodigen wij je uit te reageren op deze baan. Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anke Dozy(a.dozy@vsdenhaag.nl )

Stagiaires 

De Vrije School biedt stagiaires de mogelijkheid bij specifieke vakken een periode stage te lopen. Alleen voor studenten uit het 3e of 4e leerjaar.

Minimale duur van de stage: 3 maanden

Voor informtie en aanmelding: Mirella Brakkee  m.brakkee@vsdenhaag.nl