Vacatures

Open sollicitaties
U kunt een open sollicitatiebrief met compleet CV per e-mail sturen aan:

Mw. M. Brakkee, Waalsdorperweg 12, 2597 JB Den Haag of per e-mail m.brakkee@vsdenhaag.nl 

 
Voor alle overige vacatures geldt:
Inlichtingen: Mw. M. Brakkee: 070-3244300 en brieven met cv per e-mail richten aan:

Mw. M. Brakkee, m.brakkee@vsdenhaag.nl

 
Acquisitie n.a.v. een vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacatures schooljaar 2018 - 2019

Vacature rector (m/v 0,8- 1,0 fte)

 

De Vrije School Den Haag is de oudste vrijeschool in Nederland en kent een lange en rijke traditie. ”Onderwijzen is ook opvoeden” is een van de uitgangspunten van de vrijeschool. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren. Ieder mens heeft van zichzelf bepaalde talenten. De vrijeschool wil dat elke leerling deze kan ontdekken en ontwikkelen. Naast het behalen van een diploma vinden wij het belangrijk om onze leerlingen meer mee te geven.

 

De Vrije School Den Haag ziet zich voor de uitdaging geplaatst om een evenwicht te vinden tussen behoud van eigen identiteit en de eisen van de overheid.
In de afgelopen jaren is een nieuw onderwijsmodel ingevoerd dat in de komende periode wordt afgerond en moet worden geëvalueerd.

 

Wij zoeken een ervaren rector met gezag die inspirerend leiding geeft aan de verdere ontwikkeling van de school en dat doet vanuit een open en zelfkritische houding in dialoog met medewerkers, leerlingen en ouders. Iemand die goed zicht heeft op de kernprocessen van het onderwijs en de verantwoordelijkheden en taken van de personeelsleden. Daarbij is de rector een verbindende persoonlijkheid die in staat is op de juiste momenten daadkrachtig en doelgericht op te treden. Een ambassadeur voor de school in haar maatschappelijke omgeving en verdere ontwikkeling.

 

Voor de uitgebreide informatie zie download onderaan deze vacature.

 

Procedure en contact

Het streven is om uiterlijk per 1 maart 2019 een nieuwe rector te benoemen.

 

Voor informatie over de functie en de procedure kunt u zich wenden tot de heer A. Jansen

(tel. 06 18976315, e-mail: a.jansen@vsdenhaag.nl).

Bij mevrouw M. Vinkenborg kunt u aanvullende informatie opvragen, zoals de volledige functieomschrijving rector ZWN.

U kunt uw reactie tot 26 oktober sturen aan m.vinkenborg@vsdenhaag.nl

Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

 

De eerste gespreksronde vindt plaats op 5 november 2018. Meer informatie over de school vindt u op http://vo.devrijeschooldenhaag.nl/.

 

Download:

Medewerker mediatheek op vrijwillige basis

 

Met ingang van het schooljaar 2018 – 2019 zoeken wij versterking van het vrijwilligersteam van de mediatheek aan de Waalsdorperweg. In overleg werk je één keer per twee weken op vrijdag van 9.00 - 13.00 uur of van 11.00 - 15.00 uur. Alle schoolvakanties ben je vrij.
 
De voornaamste taken zijn:

  • het uitlenen, innemen en verlengen van boeken.
  • De leerlingen helpen met het printen en kopiëren van informatie en werkstukken.
  • De mediatheek netjes houden.


De mediatheek is een mooie plek binnen school waar veel gebruik van wordt gemaakt. Vind je het leuk om met jongeren te werken, houd je van lezen en kan je een beetje met computers overweg dan nodigen wij je uit te reageren op deze baan. Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anke Dozy(a.dozy@vsdenhaag.nl)

 

Stagiaires 

 

De Vrije School biedt stagiaires de mogelijkheid bij specifieke vakken een periode stage te lopen.

Wij kunnen alleen studenten toelaten vanuit een 3e of 4e studiejaar.

De stageperiode zou minstens 3 maanden moeten betreffen (1 trimester).

U kunt uw verzoek per mail sturen aan m.brakkee@vsdenhaag.nl.