Vacatures schooljaar 2022

Interesse in het geven van onderwijs op onze school?

Wat is jouw verhaal?
Kom werken op de vrijeschool!
Leerlingen begeleiden en stimuleren tijdens hun groei naar volwassenheid. Wat is er mooier dan als leerkracht hierin een cruciale rol te spelen? Jouw pedagogische talenten benutten, vrij zijn om je ideeën vorm te geven én zelf blijven groeien. Bij de vrijeschool heb jij wat te vertellen. Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal!

 
Inlichtingen en open sollicitaties:

Mw. M. Brakkee

Waalsdorperweg 12, 2597 JB Den Haag

070 324 43 00 

m.brakkee@vsdenhaag.nl 

Acquisitie n.a.v. een vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Wij zijn een vrijeschool voor voortgezet onderwijs – mavo, havo en vwo.

 

Vrijescholen bieden onderwijs naar hoofd, hart en handen, geïnspireerd vanuit de antroposofie. We bieden een breed lesprogramma gericht op algemene vorming en de ontwikkeling van meerdere menselijke competenties. Naast kwalificatie - het halen van diploma’s - zijn ook socialisatie en persoonswording expliciete onderwijsdomeinen.

 

We werken in de vaklessen - dezelfde als op alle scholen voor VO, 50 minutenrooster - doorgaans met lesmethoden. Daarnaast bieden we een bijzondere vorm van thematisch onderwijs aan. Dat noemen we “periodeonderwijs”. Dit in blokken van drie weken, elke dag in de eerste twee lesuren. Per periode in totaal dus 30 contacturen. De thema’s zijn gebonden aan de leeftijd en ontwikkelingsfasen van de leerling. In het periodeonderwijs worden geen lesmethodes gebruikt. De docenten ontwerpen hun eigen materiaal en werken vanuit hun  persoonlijk  verhouding tot het vak. Je probeert leerlingen zo breed mogelijk aan te spreken via het ervaren en beleven, het uitvoeren en het denken.

 ________________________________________________________

  

vacatures

PR / Communicatie medewerker

Per direct 0,1 fte (4 uur per week)

 

Het betreft een tijdelijke vacature op projectbasis voor tenminste een schooljaar.

 

Voor De Vrije School Den Haag (VO) zijn wij komend jaar op zoek naar een kandidaat die de PR / communicatie van onze school een impuls geeft. De PR medewerker is verantwoordelijk voor het uitvoeren en aansturen van activiteiten rond de leerlingenwerving en is in staat de kernboodschap te vertalen naar onze media en middelen. 

De medewerker PR werkt samen met de PR groep onder leiding van de schoolleiding.

 

Taken:

 • Stelt voor november 2022 een communicatieplan / PR plan op.
 • Draagt bij aan de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van wervingsactiviteiten, zoals open dagen, voorlichtingsdagen e.d. 
 • Adviseert over de inhoud en vorm van wervingspresentaties.
 • Draagt zorg voor een goede planning, afstemming en uitvoering van verschillende pr en communicatieactiviteiten.
 • Draagt zorg voor het opstellen en (mede) ontwerpen van wervingsmateriaal (o.a. brochures en flyers).
 • Adviseert over de huisstijl.

 

Wij vragen het volgende:

 • Foutloze beheersing van de Nederlandse taal, mondeling en schriftelijk.
 • Ervaring met het effectief inzetten van sociale media.
 • Communicatief en sociaal vaardig.
 • Marketing -en communicatie opleiding en achtergrond.
 •  Pro-actief, talent voor organiseren, creatief en flexibel.
 • Kan goed zelfstandig werken, maar ook in een team.
 • Is flexibel qua werktijden.
 • Digitaal vaardig met gangbare systemen en software (Microsoft Office, sociale media etc.).

 

Wij bieden:

 • Dienstverband binnen de scholengroep Zuidwest Nederland.
 • Begeleiding en inwerkperiode.
 • Salaris conform CAO VO OOP schaal 7.
 • Mogelijkheid voor deelname aan het fietsplan, bedrijfsfitness of een museumjaarkaart.
 • Aanstelling geschiedt voor de periode van één jaar.

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Jos Olsthoorn, j.olsthoorn@vsdenhaag.nl  of 070-3244300.

Indien u wilt reageren, dan ontvangen wij graag uw motivatiebrief en CV uiterlijk maandag 6 juni via m.stubbe@vsdenhaag.nl

 

RECTOR (m/v 0,8- 1,0 fte)

Functieomschrijving

Wij zoeken een ervaren schoolleider met gezag die inspirerend leiding geeft aan de verdere ontwikkeling van de school en dat doet vanuit een open en zelfkritische houding in dialoog met medewerkers, leerlingen en ouders.

Hij/zij heeft goed zicht op de kernprocessen van het onderwijs en de verantwoordelijkheden en taken van de personeelsleden.

De rector is een verbindende persoonlijkheid die in staat is op de juiste momenten daadkrachtig en doelgericht op te treden. Hij/zij is een ambassadeur voor de school in haar maatschappelijke omgeving.

 

Functie-eisen
Opleiding

 • Bij voorkeur een academische opleiding en een lesbevoegdheid.

 

Kennis en ervaring

 • Ruime leidinggevende ervaring in het (voortgezet) onderwijs.
 • Verbondenheid/affiniteit met het vrijeschoolonderwijs.
 • Kennis en ervaring met personeelsbeleid en financieel beleid.
 • Leservaring gewenst.

 

Gedragscriteria en vaardigheden

De Rector:

 • Inspireert en stimuleert het lerarencollege tot een eigentijdse invulling van het vrijeschoolonderwijs en de verbetering van de kwaliteit ervan.
 • Is in staat vanuit een heldere visie en een lange termijn strategie te werken en hierin koersvast te zijn.
 • Is besluitvaardig en daadkrachtig: is empathisch en stelt duidelijke grenzen waar nodig.
 • Is in staat een professionele organisatiecultuur waarbij eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen trefwoorden zijn, te bevorderen.
 • Heeft een coachende en resultaatgerichte stijl van leiderschap en schept hiermee een klimaat waarin medewerkers worden uitgedaagd zichzelf te ontwikkelen en hun kwaliteiten in te zetten voor de school.
 • Heeft een open en integere stijl van communiceren op alle niveaus, zowel intern als extern, maakt goed contact met leerlingen.
 • Is in staat relevante netwerken op te bouwen en te onderhouden en is een ambassadeur voor de school in haar maatschappelijke omgeving.

 

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een aanstelling van 0,8 à 1,0 fte. Salariëring is afhankelijk van ervaring en expertise, conform schaal 14 CAO-VO. Op de aanstelling is de CAO-VO van toepassing.

 

Aanvullende informatie
Arno Janssen van De Roo Management & Advies begeleidt de procedure.

Voor meer informatie over de school, raadpleeg https://vo.devrijeschooldenhaag.nl.

Voor meer informatie over de functie en de procedure kunt u contact opnemen met Arno Janssen, ajanssen@deroo.nl of 06 26 34 83 34.

 

Indien u wilt reageren, dan ontvangen wij graag uw motivatiebrief en CV uiterlijk maandag 18 april via https://vacature.deroo.nl  

 

Belangrijke data:

Voordracht kandidaten:                       woensdag 20 april

Eerste ronde selectiegesprekken:        dinsdag 10 mei

Tweede ronde selectiegesprekken:      maandag 16 mei

 

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Download:

Volledige vacature rector

Docent Wiskunde

0,8-1fte

 

Met ingang van schooljaar 2022 2023 zoeken wij een bevoegde, bij voorkeur eerstegraads ervaren docent, die een belangrijke rol in de sectie kan spelen in de verdere ontwikkeling van het wiskunde onderwijs en van de sectie zelf.

 

Wij vragen hiernaast:

 • Beschikbaarheid op 4-5 dagen in de week.
 • Affiniteit met de leeftijdsgroep 12-17 jaar.
 • Affiniteit met het vrijeschoolonderwijs en bereidheid van de docent zich hierin te verdiepen.
   

Wij bieden:

 • Dienstverband binnen de scholengroep Zuidwest Nederland
 • Begeleiding en inwerkperiode door middel van een buddy systeem
 • Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring
 • Mogelijkheid voor deelname aan het fietsplan, bedrijfsfitness of een museumjaarkaart.
 • Aanstelling geschiedt voor de periode van een jaar met uitzicht op vast.
   

Als je interesse hebt in deze functie, kun je contact opnemen of een sollicitatiebrief met CV sturen naar: Mw. M. Brakkee, m.brakkee@vsdenhaag.nl

Informatie kan worden opgevraagd via telefoonnummer: 06-43468600

 

Sluitingsdatum: 11 mei 2022

Docent Economie

0.5 fte

voor de periode van één schooljaar 2022 2023

 

Werkzaamheden:

 • Verzorgen van lessen aan de klassen 4 havo en 5 havo, 4 vwo, 5vwo en 6vwo
 • er wordt gebruik gemaakt van de modules “Praktische Economie”

 

Wij vragen:

 • docent met een 1e graads bevoegdheid
 • beschikbaarheid op 3 dagen in de week
 • affiniteit met de leeftijdsgroep 15-18 jaar
 • affiniteit met het vrijeschoolonderwijs en bereidheid zich hierin te verdiepen
   

Wij bieden:

 • Tijdelijk dienstverband binnen de scholengroep Zuidwest Nederland voor de periode van één jaar
 • Begeleiding en inwerkperiode door middel van een buddy systeem
 • Duidelijk lesprogramma dat voor het grootste deel examengericht is
 • Salaris conform CAO VO OP schaal LC

 

Als je interesse hebt in deze tijdelijke functie, kun je contact opnemen met of een sollicitatiebrief met CV sturen naar: Mirella Brakkee, m.brakkee@vsdenhaag.nl

 

Sluitingsdatum:  11 mei 2022

Administratief medewerker examenbureau

Per direct 0,4 fte

 

Vanwege het vertrek van een van onze medewerkers zijn wij op zoek naar een kandidaat die de administratieve ondersteuning van het examenbureau verzorgt. De medewerker werkt onder leiding van de examensecretaris maar valt onder de verantwoordelijkheid van het hoofd secretariaat.

 

De werkzaamheden omvatten:

 • Registratie van examengegevens van kandidaten, waaronder vakkenpakketten en examenvoorzieningen (i.e recht op verlenging)
 • Verzamelen en registeren van de binnengekomen toetsen, tijdbewaking van de inlevermomenten en controleren of al het materiaal volgens de afgesproken formats wordt aangeleverd
 • Controleren van de cijferadministratie
 • Verzamelen en registreren van de gemaakte toetsen en zorgen dat deze worden aangeleverd bij de docenten
 • Communicatie volgens de planning over de inleverdata naar de betrokken docenten
 • Communicatie met examendiensten, waaronder CVTE (pakketontvanger) en examenblad
 • Draagt zorg voor de pooling, verstuurt en ontvangt toetsen van de tweede corrector
 • Registreren en op vraag verzenden van overdrachtsgegevens bij vervolgopleidingen
 • Denkt mee over de procedure van de afnames en geeft advies aan de examensecretaris
 • Stelt proces-verbalen op
 • Registreert en drukt diploma’s af.
 • Verricht werkzaamheden rondom proces van de PTA’s.
 • Ondersteuning in communicatie naar leerlingen en ouders.

 

Wij vragen de volgende kwaliteiten:

 • Administratief sterk onderlegd: aantoonbare ervaring en vaardigheden om te werken met Excel en met een schooladministratiesysteem (bij voorkeur Magister). Bij voorkeur hierin opgeleid.
 • Kan omgaan met werkdruk of is in staat deze te spreiden.
 • Bereidheid om zowel tijdens de schoolexamens als de Centraal Examens het accent van het werk te leggen.

 

Wij bieden:

 • Dienstverband binnen de scholengroep Zuidwest Nederland
 • Begeleiding en inwerkperiode op de werkvloer (meelopen met de huidige medewerker)
 • Cursus “werken met examens in Magister” behoort tot de mogelijkheden
 • Salaris conform CAO VO OOP schaal 6
 • Mogelijkheid voor deelname aan het fietsplan, bedrijfsfitness of een museumjaarkaart
 • Aanstelling geschiedt voor de periode van één jaar met uitzicht op vast

 

Vragen over de vacature kunt je stellen aan Mieke Stubbé m.stubbé@vsdenhaag.nl,

070-3244300.

Als je interesse hebt in deze functie, kun je contact opnemen met of een sollicitatiebrief met CV sturen naar: m.stubbe@vsdenhaag.nl

Sluitingsdatum:  maandag 13 juni 2022

 

Deze functie kan eventueel gecombineerd worden met de functie van Administratief beheerder boekenfonds.

Orthopedagoog

Tijdelijk tot einde schooljaar 2022, ziektevervanging

0.4 fte (16 klokuur over twee dagen)

 

De orthopedagoog werkt onder leiding van de Coördinator Passend Onderwijs.

Wij zoeken iemand met een analytisch vermogen, sterk gericht op ontwikkeling en die kan inschatten wat er nodig is voor de betreffende leerling. De oplossingsgerichtheid mag een sterk no-nonsense karakter hebben.

 

Werkzaamheden:

Inventariseert de ondersteuningsbehoefte van de zorgleerling op gedrag, ontwikkeling en het leren

Schrijft het  ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), bespreekt de inhoud en volgt de acties die worden uitgezet

 

Wij vragen:

 • Relevante opleiding en ervaring met de leeftijdsgroep 12-16 jaar
 • analytisch vermogen
 • bereidheid te werken vanuit de achtergronden van de school

 

Wij bieden:

 • Dienstverband tot 31-7-2022 binnen de scholengroep Zuidwest Nederland
 • Salaris conform CAO VO OOP schaal 10
 • Directe en praktisch begeleiding vanuit het Zorgteam

 

 

Als je interesse hebt in deze tijdelijke functie, kun je contact opnemen met of een sollicitatiebrief met CV sturen naar: o.nijhof@vsdenhaag.nl

 

Sluitingsdatum: maandag 4 april 2022

Administratief beheerder boekenfonds

Per direct 0,2 fte

 

Vanwege het vertrek van een van onze medewerkers zijn wij op zoek naar een kandidaat die het boekenfonds in beheer neemt. De beheerder van het boekenfonds is verantwoordelijk voor het voorraadbeheer, de jaarlijkse bestellingen en de uitgifte van de boeken. De jaarlijkse inname en uitgifte van boeken wordt praktisch ondersteund door leraren en leerlingen.

De medewerker boekenfonds werkt in het team van administratief medewerkers onder leiding van het hoofd secretariaat.

 

Taken:

 • Inventariseert jaarlijks de boekenlijst bij de vaksecties
 • Verwerkt deze in het systeem (boeken koppelen aan studie/profielen/vakken)
 • Zet de boekenlijsten klaar in Magister en laat deze door de sectieleiders controleren
 • Voert overleg over de te leveren boeken en de planning rondom de levering met de leverancier
 • Beheert de voorraad
 • Verdeelt de taken rondom het inleveren en uitgeven van de boeken
 • Zet bestellingen en nabestellingen uit gedurende het schooljaar

 

Wij vragen de volgende kwaliteiten:

 • Administratief en organisatorisch sterk onderlegd: vaardigheden om te werken met Excel en met het schooladministratiesysteem. Bij ons is dat Magister.
 • Bereidheid om zowel aan het begin als aan het eind van het schooljaar het accent van het werk te leggen
 • Kan omgaan met werkdruk of is in staat deze te spreiden

 

Wij bieden:

 • Dienstverband binnen de scholengroep Zuidwest Nederland
 • Begeleiding en inwerkperiode op de werkvloer (meelopen met de huidige medewerker)
 • Cursus “Magister Boekenfonds” van Schoolmaster
 • Salaris conform CAO VO OOP schaal 5
 • Mogelijkheid voor deelname aan het fietsplan, bedrijfsfitness of een museumjaarkaart
 • Aanstelling geschiedt voor de periode van één jaar met uitzicht op vast

 

Vragen over de vacature kunt u stellen aan Mieke Stubbé m.stubbé@vsdenhaag.nl,

070-3244300.

Als je interesse hebt in deze functie, kun je contact opnemen met haar of een sollicitatiebrief met CV sturen naar: m.stubbe@vsdenhaag.nl

Sluitingsdatum:  maandag 13 juni 2022

 

Deze functie kan eventueel gecombineerd worden met de functie van Administratief Medewerker Examenbureau.

Stagiaires

Op dit moment hebben we nog plaats voor de vakken Natuur- wis- en scheikunde 1e grd, Aardrijkskunde. 

Informatie en sollicitatie: Mevr. M. Brakkee m.brakkee@vsdenhaag.nl 

070-3244300

Medewerker Mediatheek op vrijwillige basis

Wie wil het vrijwilligersteam van de mediatheek aan de Waalsdorperweg komen versterken?

 

Vind je het leuk om met jongeren te werken, houd je van lezen en kan je een beetje met computers overweg dan nodigen wij je uit te reageren op deze baan.

In overleg werk je één keer per twee weken op vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur of van 11.00 tot 15.00 uur. Incidenteel kan je ook op andere dagen invallen. Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover en alle schoolvakanties ben je vrij.

 

De voornaamste taken zijn:

 • Het uitlenen, innemen en verlengen van boeken.
 • De leerlingen helpen met het printen en kopiëren van informatie en werkstukken.
 • De mediatheek netjes houden.

 

De mediatheek is een mooie, gezellige plek binnen school waar veel gebruik van wordt gemaakt.