Huiswerkbegeleiding

Aanbod huiswerkbegeleiding

De school biedt verschillende mogelijkheden op het gebied van huiswerkbegeleiding. Met dit aanbod beoogt de school in te spelen op de verschillende ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Het aanbod bestaat uit:

 1. De interne huiswerkklas
 2. Studiehuis
 3. De BijlesStudent
 4. Lenteschool

1. Interne huiswerkklas

(2020-2021)

Leerlingen die thuis om uiteenlopende redenen niet aan de slag komen of vastlopen bij het maken van hun huiswerk, kunnen op school deelnemen aan de interne huiswerkklas. Deze vindt plaats in de mediatheek op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 15.30 tot 17.30 uur. Het aantal deelnemers varieert van 5 tot 15.

 

Binnen de structuur van de huiswerkklas gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk. Bij vragen kunnen zij terecht bij de begeleiding, die zorgt voor een goede werksfeer, erop toe ziet dat de leerlingen efficiënt bezig zijn en het huiswerk controleert en zo nodig overhoort. De begeleiding bestaat uit leerlingen uit de hoogste klassen en oud-leerlingen, die de schoolstructuur kennen en uit eigen ervaring de begeleiding vormgeven.

 

Aanmelding

U kunt uw zoon/dochter inschrijven via het inschrijfformulier huiswerkklas 

Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar via vshuiswerkklas@gmail.com, bij de coördinator van de huiswerkklas (dhr. E. Klinkenberg: e.klinkenberg@vsdenhaag.nl) en de receptie.  De huiswerkklas begint dit schooljaar op 14 september 2020 en eindigt op 2 juli 2021.

 

Betaling

De financiële administratie van de school verstuurt drie keer per jaar een factuur voor deelname van de huiswerkklas, meestal in december, maart en juli. We rekenen in blokken van drie weken. U wordt verzocht het bedrag binnen drie weken over te maken.

 

Tarieven per blok van drie weken voor het schooljaar 2019-2020:

2 keer per week: 24 euro

3 keer per week: 36 euro

4 keer per week: 48 euro

 

Afmelding

Opzeggen van de huiswerkklas dient schriftelijk te gebeuren via vshuiswerkklas@gmail.com. De opzegtermijn is drie weken.

 

Huisregels

 1. De huiswerkklas vindt plaats op alle schooldagen met uitzondering van vrijdag van 15.30 tot 17.30 uur. Vanwege de openingstijden van de school moet iedereen om 17.30 uur het schoolgebouw hebben verlaten.
 2. Indien er onverhoopt na 12.10 uur geen les meer is, mag de leerling - na een mail met naam, klas en reden van de lesuitval te hebben gestuurd aan vshuiswerkklas@gmail.com - naar huis, tenzij u dit anders bij ons aangeeft. De andere mogelijkheid is uw kind zelfstandig na de grote pauze te laten werken in de mediatheek of in de kantine. Het huiswerk dient vervolgens gecontroleerd te worden door de coördinator of om 15.30 uur door de huiswerkbegeleider.
 3. Deelname is mogelijk voor alle dagen; 2 dagen per week is het minimum.
 4. Zonder uw toestemming mogen de leerlingen niet eerder weggaan. Als er geen huiswerk meer is, wordt samen met de begeleider gekeken voor welk vak er wel gewerkt kan worden, bijvoorbeeld aan boekverslagen. Alleen in speciale gevallen kan van deze regel afgeweken worden, dit ter beoordeling van de begeleider.
 5. Omdat niet al het huiswerk in Magister staat, is het van het grootste belang dat de leerlingen zelf hun huiswerk goed in hun agenda schrijven.
 6. Leerlingen mogen niet bellen in de mediatheek.
 7. Leerlingen die de klas storen, zich misdragen of meerder malen spijbelen, kunnen van verdere deelname worden uitgesloten.

Download:

Inschrijfformulier interne huiswerkklas 2020- 2021

2. Het Studiehuis

(2019 / 2020)

Doelgroep

Leerlingen die kiezen voor persoonlijke en intensieve begeleiding bij hun schoolwerk in een fijne omgeving. Het maken van huiswerk levert zo persoonlijke inspiratie en zin in school op. Werken in een sfeervolle ‘huiskamer’-omgeving met intensieve ondersteuning, goede faciliteiten/leermiddelen en ruime openingstijden (15.00 – 19.00 u) op enkele minuten fietsen van school. Een werkplek die ademt.

 

U kunt een abonnement kiezen voor een aantal gehele dagen huiswerkbegeleiding (15.00 – 19.00 u) of voor een abonnement van halve dagen (15.00 – 17.10 u /16.50 – 19.00 u). Ook een combinatie is mogelijk. Elke vier weken kunt u dit abonnement naar wens aanpassen

 

Begeleiding

Persoonlijke begeleiding in kleine groepen door een kernteam, dat bestaat uit meerdere oud-VWO-leerlingen van de Vrije School. Zij hebben veel ervaring hebben met de inhoud van de vak- en periodelessen van onze school.

Het kernteam is ervaren in het verzorgen van zowel de huiswerkbegeleiding als bijlessen. De teamleden worden gecoacht door een ervaren docent van de Vrije School.

 

Binnen de huiswerkbegeleiding wordt gezorgd voor:

·         een rustige en stimulerende werkomgeving

·         hulp bij dag- en weekplanningen,

·         ontwikkelen van goede leermethoden en -structuur,

·         goede inhoudelijk uitleg van de stof,

·         overhoren en (samen) maken van oefentoetsen,

·         feedback naar ouders,

·         persoonlijke aandacht en een fijne verzorging (o.a. tosti, noodles, fruit, sap)

 

Tijdstip:               elke werkdag van 15.00 – 19.00 uur (of halve dagen)

Locatie:               Studiehuis BP, Stevinstraat 202

Voorwaarden:    deelname is mogelijk voor 1 tot 5 dagen per week.

 

Kosten  

Computergebruik, printen en kopiëren is inbegrepen evenals gebruik van onze bibliotheek en leermiddelen. Wij bieden onze leerlingen sap, thee, tosti’s /brood, fruit, verse popcorn en een kopje soep/noodles.  All-in tarieven huiswerkbegeleiding per vier weken bij: 

 

Huiswerkbegeleiding  4 uur/dag 2 uur/dag *
 1 dag  € 118 (€ 29,50 p/dag)  X
 2 dagen  € 198 (€ 24,75 p/dag)  € 148 (€ 18,50 p/dag)
 3 dagen  € 246 (€ 20,50 p/dag)  € 189 (€ 15,75 p/dag)
 4 dagen  € 298 (€ 18,62 p/dag)  € 228 (€ 14,25 p/dag)
 5 dagen   € 348 (€ 17,40 p/dag)  € 258 (€ 12,90 p/dag)

 

 

*   Hwb per half dagdeel: vooraf vastgelegd abonnement met keuze uit twee dagdelen: 15.00 – 17.10 u of 16.50 – 19.00 u.

**        Meerdere kinderen uit een gezin op hwb: alle kinderen krijgen 5% korting op bovenstaande tarieven. 

***      De huiswerkbegeleiding start altijd met een uitgebreid vrijblijvend intakegesprek met ouder(s) en leerling alsmede een gratis proefmiddag. Kon gerust eens kennismaken!

 

Aanmelden: info@studiebp.nl  /  www.studiebp.nl  / 06-43271278

 

Het Studiehuis beidt naast intensieve huiswerkbegeleiding ook bijles in vrijwel alle vakken, examentraining alsmede coaching bij persoonlijke leerproblemen.

 

Bijles en examentraining

Moeite met een vak, achterstanden inhalen ?

Dan is bijles bij het Studiehuis een goede investering in je zelfvertrouwen en prestaties binnen dat vak. Voor een goede voorbereiding op examens biedt het Studiehuis onze leerlingen scherp geprijsde en succesvolle examentrainingen en 'Samen SE-leren'middagen voor een vriendenprijs.

 

Coaching

Het team van het Studiehuis beschikt over brede ervaring in het ondersteunen van leerprocessen bij pubers en jongvolwassenen. Zij kan coaching op maat bieden bij de meest voorkomende vagen rond remedial teaching, vaardigheidentraining en persoonlijke / sociale ontwikkelingsvraagstukken. Op hoofdlijnen zijn er twee varianten:

 

Coaching modules - Opdrachtverlening vindt plaats door de ouders

* Geintegreerde coachingstrajecten - Opdrachtverlening vindt plaats vanuit school. Hiertoe dient de leerling in aanmerking te komen voor een persoonlijk arrangement. Een 'Powerpakket' is hiervoor ontwikkeld in samenwerking met 'Steps &  Stones '.

 

 

Meer weten: info@studiebp.nl   /   www.studiebp.nl   /   06 – 43271278

 

 

Download:

2. Het Studiehuis

3. De Bijlesstudent

(2019/ 2020)

DeBijlesStudent biedt huiswerkbegeleiding aan met als doel de kennis en vaardigheden van leerlingen te vergroten. De huiswerkbegeleiding bestaat niet enkel uit vakinhoudelijke hulp, maar ook het plannen en efficiënt indelen van tijd zijn belangrijke aspecten. De leerlingen worden in kleine groepjes continu intensief begeleid door universitaire studenten. Op een vaste dag in de week maakt de leerling samen met een student een planning voor de komende week. Daarnaast wordt aan het einde van de huiswerkbegeleiding het huiswerk nagekeken, de leerling overhoord en de planning bijgewerkt. De huiswerkbegeleiding vindt plaats op de Vrije School op maandag, woensdag en donderdag van 15.30 tot 17.30 uur. De pauze vindt plaats van 16:30 tot 16:40 uur.

 

Aanmelding

Inschrijven voor de huiswerkbegeleiding kan via onze website: http://www.debijlesstudent.nl/inschrijven/. Nadat een aanvraag is ingediend wordt er contact opgenomen voor een telefonisch intakegesprek. Na het telefonisch intakegesprek wordt een persoonlijk informatiepakket opgestuurd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator Boaz de Gruijter (06-37475968). 

 

Evaluatie

Na elke huiswerkklas wordt er een mail verstuurd over de bezigheden, voortgang en werkhouding van de leerlingen in de les.

 

 

Betaling

DeBijlesStudent stuurt maandelijks vooraf een factuur met betrekking tot de huiswerkbegeleiding op de Vrije School. U wordt verzocht het bedrag binnen 2 weken over te maken.

Tarieven per maand:

2 dagen per week à  2 uur 105 euro

3 dagen per week à  2 uur 135 euro

 

Afmelding

Opzeggen van de huiswerkbegeleiding dient schriftelijk te gebeuren via vrijeschool@debijlesstudent.nl   De opzegtermijn is een maand.

 

 

4. Lenteschool

Doelgroep

Leerlingen vanaf klas 9 t/m de voorexamenklas.  Tijdens de lenteschool krijgen leerlingen de kans om opgelopen achterstanden voor de kernvakken (Nederlands, Wiskunde, Engels) weg te werken in een intensieve week met dagelijkse bijles en groepswerk.

 

Leerlingen worden door de vakleerkrachten op basis van de resultaten van  het tweede rapport voorgedragen. Ouders en de betreffende leerling worden daarvan door de vakleerkracht op de hoogte gesteld. Meedoen is niet verplicht, maar wordt dan wel ten zeerste aangeraden. Indien ouders voor 1 maart niets hebben vernomen van de vakleerkracht maar wel van mening zijn dat hun kind bij ondersteuning in de lenteschool gebaat zou zijn, dan kunnen zij zich voor 1 april melden bij de teamleider van school (Harmen Fijn - h.fijn@vsdenhaag.nl)

 

Tijdstip

In de meivakantie (exacte data nader vast te stellen)

Locatie: Stevinstraat 202, Den Haag (Scheveningen)

 

Kosten

De kosten worden in het leerjaar 2019-2020 waarschijnlijk vergoed uit een subsidie van de VO raad.

 

Meer weten:  info@studiebp.nl