Huiswerkbegeleiding

Aanbod huiswerkbegeleiding

De school biedt verschillende mogelijkheden op het gebied van huiswerkbegeleiding. Met dit aanbod beoogt de school in te spelen op de verschillende ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Het aanbod bestaat uit:

 1. De interne huiswerkklas
 2. Studiehuis
 3. De BijlesStudent
 4. Lenteschool

1. Interne huiswerkklas

 

(2022 2023)

 

Interne huiswerkklas

Leerlingen die thuis om uiteenlopende redenen niet aan de slag komen of vastlopen bij het maken van hun huiswerk, kunnen op school deelnemen aan de interne huiswerkklas. Deze vindt plaats in de mediatheek op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 15.30 tot 17.30 uur. Het aantal deelnemers varieert van 5 tot 15.

Binnen de structuur van de huiswerkklas gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk. Bij vragen kunnen zij terecht bij de begeleiding, die zorgt voor een goede werksfeer, erop toe ziet dat de leerlingen efficiënt bezig zijn en het huiswerk controleert en zo nodig overhoort. De begeleiding bestaat uit leerlingen uit de hoogste klassen en oud-leerlingen, die de schoolstructuur kennen en uit eigen ervaring de begeleiding vormgeven.

 

Inschrijving

U kunt uw zoon/dochter inschrijven via het Inschrijfformulier huiswerkklas 2022 2023

Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar via vshuiswerkklas@gmail.com en bij de coördinator van de huiswerkklas (dhr. E. Klinkenberg: e.klinkenberg@vsdenhaag.nl ) en de receptie. 

De huiswerkklas begint dit schooljaar op 5 september 2022 en eindigt op 23 juni 2023.

 

Betaling

De financiële administratie van de school verstuurt drie keer per jaar een factuur voor deelname van de huiswerkklas, meestal in december, maart en juli. We rekenen in blokken van drie weken. U wordt verzocht het bedrag binnen drie weken over te maken.

 

Tarieven per blok van drie weken voor het schooljaar 2022-2023:

2 keer per week: 24 euro

3 keer per week: 36 euro

4 keer per week: 48 euro

 

Opzegging

Opzeggen van de huiswerkklas dient schriftelijk te gebeuren via e.klinkenberg@vsdenhaag.nl . De opzegtermijn is drie weken. Opzeggen aan het einde van het schooljaar is niet nodig: voor het nieuwe schooljaar moet een leerling opnieuw worden ingeschreven.

 

Huisregels

1)  De huiswerkklas vindt plaats op alle schooldagen met uitzondering van vrijdag van 15.30 tot 17.30 uur. Vanwege de openingstijden van de school moet iedereen om 17.30 uur het schoolgebouw hebben verlaten.

2)  Indien er onverhoopt na 12.10 uur geen les meer is, mag de leerling - na een mail met naam, klas en reden van de lesuitval te hebben gestuurd aan vshuiswerkklas@gmail.com  - naar huis, tenzij u dit anders bij ons aangeeft. De andere mogelijkheid is uw kind zelfstandig na de grote pauze te laten werken in de mediatheek of in de kantine. Het huiswerk dient vervolgens gecontroleerd te worden door de coördinator of om 15.30 uur door de huiswerkbegeleider.

3)  Deelname is mogelijk voor alle dagen; 2 dagen per week is het minimum.

4)  Zonder uw toestemming mogen de leerlingen niet eerder weggaan. Als er geen huiswerk meer is, wordt samen met de begeleider gekeken voor welk vak er wel gewerkt kan worden, bijvoorbeeld aan boekverslagen. Alleen in speciale gevallen kan van deze regel afgeweken worden, dit ter beoordeling van de begeleider.

5)  Omdat niet al het huiswerk in Magister staat, is het van het grootste belang dat de leerlingen zelf hun huiswerk goed in hun agenda schrijven.

6)  Leerlingen mogen niet bellen in de mediatheek.

7)  Leerlingen die de klas storen, zich misdragen of meerder malen spijbelen, kunnen van verdere deelname worden uitgesloten.

2. Het Studiehuis

 

(Schooljaar 2022 / 2023)

 

Doelgroep

Leerlingen die kiezen voor persoonlijke en intensieve begeleiding bij hun schoolwerk in een fijne omgeving. Het maken van huiswerk levert zo persoonlijke inspiratie en zin in school op. Werken in een sfeervolle ‘huiskamer’-omgeving met intensieve ondersteuning, goede faciliteiten/leermiddelen en ruime openingstijden (15.00 – 19.00 u) op enkele minuten fietsen van school. Een werkplek die ademt.

U kunt een abonnement kiezen voor een aantal gehele dagen huiswerkbegeleiding (15.00 – 19.00 u) of voor een abonnement van halve dagen (15.00 – 17.10 u of 16.50 – 19.00 u). Ook een combinatie is mogelijk. Elke vier weken kunt u dit abonnement naar wens aanpassen

 

Begeleiding

Persoonlijke begeleiding in kleine groepen door een team, dat bestaat uit o.a. meerdere oud-VWO-leerlingen van de Vrije School. Zij hebben veel ervaring met de inhoud van de vak- en periodelessen van onze school.

Het team is ervaren in het verzorgen van zowel de huiswerkbegeleiding als bijlessen. De teamleden worden gecoacht door een ervaren docent van de Vrije School.

 

Binnen de huiswerkbegeleiding wordt gezorgd voor:

 

 • een rustige en stimulerende werkomgeving
 • hulp bij dag- en weekplanningen,
 • ontwikkelen van een goed leerritme, effectiviteit en structuur
 • goede inhoudelijk uitleg van de stof,
 • overhoren en (samen) maken van oefentoetsen,
 • regelmatig contact met ouders, goede feedback
 • stimuleren van goede executieve functies bij leerlingen
 • persoonlijke aandacht en een goede verzorging (tosti, noedels, soep, fruit, sap, popcorn)
   

Tijdstip:                  Elke werkdag van 15.00 – 19.00 uur (of halve dagen)

Locatie:                  Studiehuis, Stevinstraat 202

Voorwaarden:    deelname is mogelijk voor 1 tot 5 dagen per week.

 

Kosten  

Computergebruik, printen en kopiëren is inbegrepen evenals gebruik van onze boeken, examenbundels en leermiddelen. Het Studiehuis biedt de leerlingen in een huiselijke omgeving gratis sap, thee, tosti’s /brood, fruit, verse popcorn en een kopje soep/noedels. Huiswerk maken kan (naast resultaat opleveren) ook ontspannen en plezierig zijn!

De meeste leerlingen van de Vrije School maken gebruik van de variant om twee uur per dag te komen. Ze komen veelal twee tot vier middagen per week.

We hanteren een abonnementssysteem per vier weken. Vakantieweken betaalt u niet. Inhalen van gemiste dagen is altijd mogelijk.
Hieronder treft u onze tarieven voor schooljaar 2022-’23. Deze tarieven blijven gelden tot eind van het schooljaar. (Het Studiehuis is niet op winst gericht, met deze tarieven werken we kostendekkend.)

 

Huiswerkbegeleiding 4uur/ dag 2 uur/ dag
     
1 dag /week  € 159 (€ 39,75 p/dag)  
2 dagen /week  € 258 (€ 32,25 p/dag) € 196 (€ 24,50 p/dag)
3 dagen / week  € 327 (€ 27,25 p/dag) € 249 (€ 20,75 p/dag)
4 dagen / week  € 392 (€ 24,50 p/dag) € 299 (€ 18,69 p/dag)

5 dagen / week 

 

€ 435 (€ 21,75 p/dag) € 355 (€ 17,75 p/dag)

 

Meerdere kinderen uit één gezin op huiswerkbegeleiding: alle kinderen krijgen 5% korting op bovenstaande tarieven. 

De huiswerkbegeleiding van het Studiehuis start altijd met een uitgebreid vrijblijvend intakegesprek met ouder(s) en leerling alsmede een gratis proefmiddag. Komt u gerust eens kennismaken!

 

Aanmelden/ kennismakingsgesprek:

aanmeldformulier / website: studiebp.nl /  mail: info@studiebp.nl / tel: 06-43271278

 

Het Studiehuis biedt naast intensieve huiswerkbegeleiding ook

-        bijles in vrijwel alle vakken,

-        examentraining

-        alsmede coaching bij persoonlijke leerproblemen.

 

Bijles en examentraining

Moeite met een vak, een belangrijk jaar, achterstanden inhalen?

Dan is bijles bij het Studiehuis een goede investering in je zelfvertrouwen en prestaties binnen dat vak. Voor een goede voorbereiding op examens kan het Studiehuis samen met jou een persoonlijk programma opstellen.
Ook worden er voorafgaand aan schoolexamens 'Samen SE-leren' middagen georganiseerd (gratis voor klanten, anders vriendenprijs).

 

Coaching

Het team van het Studiehuis beschikt over brede ervaring in het ondersteunen van leerprocessen bij pubers en jongvolwassenen. Zij kan coaching op maat bieden bij de meest voorkomende vragen rond remedial teaching, vaardigheidstraining en persoonlijke / sociale ontwikkelingsvraagstukken. Op hoofdlijnen zijn er twee varianten:

 

Coaching modules - Opdrachtverlening vindt plaats door de ouders

 

* Geïntegreerde coaching trajecten - Opdrachtverlening vindt plaats vanuit school. Hiertoe dient de leerling in aanmerking te komen voor een ‘persoonlijk arrangement’

 

Meer weten:

aanmeldformulier / website: studiebp.nl /  mail: info@studiebp.nl / tel: 06-43271278

 

Download:

2. Het Studiehuis

3. De Bijlesstudent

 

(2022 - 2023)

DeBijlesStudent biedt huiswerkbegeleiding aan met als doel de kennis en vaardigheden van leerlingen te vergroten. De huiswerkbegeleiding bestaat niet enkel uit vakinhoudelijke hulp, maar ook het plannen en efficiënt indelen van tijd zijn belangrijke aspecten. De leerlingen worden in kleine groepjes continu intensief begeleid door universitaire studenten. Op een vaste dag in de week maakt de leerling samen met een student een planning voor de komende week. Daarnaast wordt aan het einde van de huiswerkbegeleiding het huiswerk nagekeken, de leerling overhoord en de planning bijgewerkt. De huiswerkbegeleiding vindt plaats op de Vrije School op maandag, woensdag en donderdag van 15.30 tot 17.30 uur. De pauze vindt plaats van 16:30 tot 16:40 uur.

 

Aanmelding

Inschrijven voor de huiswerkbegeleiding kan via onze website: http://www. debijlesstudent.nl/ inschrijven/. Nadat een aanvraag is ingediend wordt er contact opgenomen voor een telefonisch intakegesprek. Na het telefonisch intakegesprek wordt een persoonlijk informatiepakket opgestuurd.

 

Evaluatie

Van elke leerling wordt er een logboek bijgehouden. Dit wordt wekelijks bijgewerkt en kan op verzoek worden gedeeld met de ouders/verzorgers.

  

Betaling

DeBijlesStudent stuurt maandelijks vooraf een factuur met betrekking tot de huiswerkbegeleiding op de Vrije School. U wordt verzocht het bedrag binnen 2 weken over te maken.

Tarieven per maand:

2 dagen per week à  2 uur 115 euro

3 dagen per week à  2 uur 150 euro

 

Afmelding

Opzeggen van de huiswerkbegeleiding dient schriftelijk te gebeuren via vrijeschool@ debijlesstudent.nl   of info@debijlesstudent.nl. 

De opzegtermijn is een maand.

4. Herfstschool en Lenteschool

 (2022 2023)

 

De Vrije School Den Haag orienteert zich op de inzet van een Lenteschool en Herfstschool voor de hogere klassen.

Coordinator: Harmen Fijn (h.fijn@vsdenhaag.nl