Inspectie

Inspectierapport

De inspectie voor het onderwijs heeft in september en oktober 2018 De Vrije School Den Haag onderzocht. Zij hebben een bezoek gebracht aan zowel de basisschool op de Abbenbroekweg als het voortgezet onderwijs op de Waalsdorperweg. Dit maakte onderdeel uit van het reguliere toezicht op het bestuurlijk handelen volgens het nieuwe toezichtkader van de inspectie. Net voor de kerstvakantie is het definitieve rapport gepubliceerd.

 

De werkwijze van de inspectie was nieuw. In het verleden keek de inspectie alleen naar de leeropbrengsten en de wijze waarop de scholen deze behaalden (de wettelijk verplichte deugdelijkheidseisen). Nu heeft de inspectie ook de vrijeschoolkwaliteit (de eigen ambities) onderzocht, met deze name in het periodeonderwijs zichtbaar worden.

 

Voor het eerst in de geschiedenis heeft de inspectie ook gekeken naar de kwaliteit van de vrijeschoolaspecten en deze beoordeeld. In het verleden beoordeelde de inspectie deze aspecten niet omdat haar instrumentarium daar geen ruimte voor bood. Deze vrijeschoolaspecten van ons onderwijs (o.a. evenwicht in denken, voelen en willen) zijn door de inspectie als “goed” beoordeeld. Dit is positief nieuws en bevestigd het eigen positieve beeld dat de bestuurder en de rector/schoolleider hebben van de praktijk.


Artho Jansen, bestuurder

Download:

Inspectierapport