Leerlingen denken mee in de leerlingenraad

Leerlingenraad

Voor de leerlingenraad kiest elke klas één of twee vertegenwoordigers. Samen vormen deze klassenvertegenwoordigers de leerlingenraad. De Leerlingenraad kiest een voorzitter en een vicevoorzitter. Er wordt vijf tot zeven maal per schooljaar vergaderd, begeleid door de leerkrachten uit de vMR en indien wenselijk in aanwezigheid van de schoolleiding.

 

Belangrijke voornemens en beleidswijzigingen komen daar aan de orde zoals het de Wegwijzer waarin het leerlingstatuut is geïntegreerd, (on)tevredenheid op de schoolonderdelen, punten die uit de klassen naar voren komen, de actualiteit en het jaarlijkse uitje van de Leerlingenraad. De voorzitter en vice-voorzitter zitten in de vestigings- en gezamenlijke medezeggenschapsraad.

Download:

Wegwijzer: de wegwijzer wordt momenteel herzien

In de Wegwijzer zijn alle afspraken en schoolregels opgenomen. De Wegwijzer vervangt het leerlingenstatuut.