Ouderavonden en individuele tafeltjesavonden

Ouderavonden

Minstens twee maal per jaar is er per klas een ouderavond. Daar wordt gesproken over de gang van zaken in de klas, de ontwikkelingsfasen van de leerlingen, de leerstof en toetsen. Er komen praktische zaken aan de orde en er is ruimte voor vragen.

 

Algemene ouderavond
Er zijn algemene ouderavonden over onderwerpen die voor verschillende klassen actueel zijn zoals de individuele leertrajecten en de examenopzet, dyslexie, sociale media of over een bijzonder project. Een groepje ouders kan ook een leerkracht vragen een algemene ouderavond over een onderwerp van hun keuze te organiseren.

 

Er worden ouders gevraagd om mee te gaan op kamp of bij een klassenuitje, om te assisteren in de mediatheek, bij de communicatiegroep of op andere plaatsen in de school. Het vrijwilligerswerk wordt zeer gewaardeerd.

 
Tafeltjesavonden
Twee maal per jaar kunnen ouders en leerlingen drie vakleerkrachten spreken op de zgn. ‘tafeltjesavond’. Dat is de uitgelezen mogelijkheid om met de vakleerkracht over de vorderingen te spreken.

Download:

Algemene handleiding tafeltjesgesprekken