Ouderavonden en individuele tafeltjesavonden

Ouderavonden

Minstens tweemaal per jaar is er per klas een ouderavond. Daar wordt gesproken over de gang van zaken in de klas, de ontwikkeling van de leerlingen, de lessen en praktische zaken

 

Algemene ouderavond
Er zijn algemene ouderavonden over onderwerpen die voor verschillende klassen actueel zijn zoals de individuele leertrajecten en de examenopzet, dyslexie, sociale media of over een bijzonder project.

 

Tafeltjesmiddag en -avond
Eenmaal per jaar kunnen ouders en leerlingen drie vakleerkrachten te spreken vragen op de zgn. ‘tafeltjesmiddag en -avond’. Dat is de uitgelezen mogelijkheid om met de vakleerkracht over de vorderingen van hun kind te spreken. In principe zijn deze middagen niet bedoeld om mentorgesprekken te voeren.

Download:

Download: