Over de school

Worden wie je bent

Op de Vrije School Den Haag komen alle talenten van leerlingen aan bod. Naast de vakken als wis-, natuurkunde en Nederlands, bieden we ook vakken aan als schilderen, houtbewerken, muziek en toneel. We noemen dat onderwijs met hoofd, hart en handen. Leerlingen gebruiken hun verstand, maar ook hun sociale kennis en creativiteit. Leerkrachten op de vrijeschool kijken niet alleen naar de leerprestaties, maar ook naar hoe leerlingen zich op andere vlakken ontwikkelen. Een veilig schoolklimaat is daarom van groot belang. De Vrije School Den Haag is een inspirerende en stimulerende plaats waar leerlingen zich thuis voelen. Waar zij kunnen ontdekken wie ze zijn.

 

‘Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur’ (Plutarchus)

 

Visie en uitgangspunten

Vrijeschoolonderwijs is door de overheid erkend onderwijs. Op De Vrije School Den Haag stimuleren we leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Zowel op cognitief als op creatief en sociaal-emotioneel gebied. Het denken is dus net zo belangrijk als het voelen en doen. Zo krijgen leerlingen vertrouwen in zichzelf en kunnen zij ontdekken wat zij werkelijk willen in het leven. Het vwo had in 2015/2016 een slagingspercentage van 93 procent. De havo van ruim 94 procent. Het vmbo-t/ mavo 86%.

 

Het onderwijs sluit aan bij de leeftijd van de leerling. Iedere leeftijdsfase kent zijn eigen specifieke aanpak. De inhoud van de lessen is daarop afgestemd. Zie ook Leerlijnen vrijeschool

 

De pedagogiek van de vrijeschool komt voort uit de inzichten van de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner (1861-1925). Hij is de grondlegger van de antroposofie. In het vrijeschoolonderwijs komen alle talenten van leerlingen zo goed mogelijk tot ontwikkeling. We geven op school geen les over antroposofie. Iedereen is welkom op de Vrije School Den Haag, ongeacht levensovertuiging of religie. De Vrije School Den Haag (1923) is de oudste vrijeschool in Nederland. Ook was het de eerste vrijeschool die buiten Duitsland werd gesticht. Omdat hij zo snel groeide werd in 1929 het huidige pand aan de Waalsdorperweg gebouwd. Nu krijgen hier 800 leerlingen les. 

 

Uitgangspunten

De vrijescholen nemen de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en medewerkers als richtsnoer. Het doel is dat elke leerling zich persoonlijk gekend en gezien voelt, en dat elk lid van het schoolteam zich vrij voelt om naar eigen voortschrijdend inzicht en ervaring invulling te geven aan de tien landelijke kenmerken over de identiteit van de vrijeschool 

‘Hoe kan onderwijs de maatschappij met nieuwe krachten verrijken? Kijk niet naar kunnen en weten, maar naar wat er in aanleg in de mens aanwezig is.’

Scholenwijzer

 

In de Haaglanden-scholenwijzer of de VO-scholenwijzer kunt u onze school met andere vergelijken. Er staat ook een heldere korte introductie in van ons schooltype. Achtergronden vindt u op deze site. Als leerling ga je misschien meteen door naar de brugklaspagina’s.

Download:

De Haaglanden-scholenwijzer (PDF 15 mb)
‘Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur’ (Plutarchus)

Inrichting van het onderwijs

De eerste twee jaar brugklas noemen we op de vrijeschool klas 7 en 8. Dit vormt de middenbouw.

De bovenbouw tot en met het eindexamenjaar heet klas 9 t/m 12.

Dit noemen we zo om de doorgaande lijn vanaf de basisschool te benadrukken. We hebben klassen voor vwo/havo, havo/vmbo-t en praktisch-vmbo-t. De leerlingen hebben de eerste twee jaar dezelfde klassenleraar (vergelijkbaar met een mentor). In de bovenbouw krijgen zij twee nieuwe klassenleraren.

Een aparte richting op onze school is Praktisch vmbo-t waar de kinderen extra begeleiding krijgen in kleine klassen.

 

Voor elke leerling is er goede begeleiding. Lees daar hier meer over.

Download:

Uitgangspunten identiteit van vrijescholen

Voor algemene informatie over de vrijeschool: http://www.kiezenvoordevrijeschool.nl

Download:

Verslag van een 7e klas leerling over de introductieweken