Welkom op de website van de Vrije School Den Haag!
Neem gerust een kijkje.

Wat is de Vrije School

Wie

De vrijeschool heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren. Ieder mens heeft van zichzelf bepaalde talenten.De vrijeschool wil dat elke leerling deze kan ontdekken en ontwikkelen.

Wat

Wij zijn een vrijeschool voor vwo, havo, mavo en praktisch vmbo-t. Naast het behalen van een diploma vinden wij het belangrijk om onze leerlingen meer mee te geven. We willen ze persoonlijk inspireren om al het mogelijke uit zichzelf te halen.

Waarom

De maatschappij vraagt om creatieve en sociaal, maatschappelijk betrokken mensen. Voor ons gaat het om intellectuele ontwikkeling én om de sociale en creatieve ontplooiing. Wij vinden dat het leven meer biedt dan alleen de verplichte lesstof.