We houden rekening met elkaar en de omgeving

In en om de school en de kantine

Indien een leerling beschadigingen toebrengt aan schoolgebouw of inventaris, zullen de kosten voor reparatie of vervanging alsmede de daaruit voortvloeiende administratiekosten bij de betreffende ouders/verzorgers in rekening worden gebracht.

 

Fietsenstalling
De leerlingen plaatsen hun fietsen of bromfietsen in de (onbewaakte) stalling naast en achter de school. Een goed slot is zeer aan te raden. De school is niet aansprakelijk voor vernieling of diefstal. Fietsen met een voorbak zijn niet wenselijk en dienen in ieder geval voorzien te zijn van een zeer degelijke standaard.

 

Voordeur en portaal
Tijdens schooltijden blijven de voordeur en het portaal vrij.

 

Omgeving van het gebouw
Om gezamenlijk zorg te dragen voor een nette omgeving van het gebouw dienen de leerlingen hun afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken. Daarnaast worden de leerlingen betrokken bij het schoonmaken van het plein.

 

Kantine
Openingstijden van maandag t/m vrijdag van 10.00 – 14.00 uur.

Na elke pauze wordt de kantine door leerlingen schoongemaakt. De klassen doen dit bij toerbeurt.

 

Lerarenkamer
De lerarenkamer is het strikte domein van de leraren.