We houden rekening met elkaar en de omgeving

In en om de school

Indien een leerling beschadigingen toebrengt aan schoolgebouw of inventaris, zullen de kosten voor reparatie of vervanging alsmede de daaruit voortvloeiende administratiekosten bij de betreffende ouders/verzorgers in rekening worden gebracht.

 

We dragen met elkaar de verantwoordelijkheid om de klas, de school en de omgeving van de school schoon te houden.

 

Gedrag op het schoolterrein
Op het plein en rond de school gelden dezelfde omgangsvormen als in de school. Om met elkaar zorg te dragen voor een nette omgeving van het gebouw ruimt iedereen zijn afval op in de daarvoor bestemde afvalbakken.
We houden rekening met de omgeving. Er wordt geen versterkte muziek afgespeeld. Op de straat wordt niet ge(voet)bald, tikkertje gedaan etc. Verblijven in tuintjes, portieken, afdakjes en tuinmuurtjes van buurtbewoners is verboden. Als een buurtbewoner een leerling aanspreekt, dan luistert de leerling
daarnaar.
De leerlingen plaatsen hun fietsen of bromfietsen in de (onbewaakte) stalling naast en achter de school. Een goed slot is aan te raden. De school is niet aansprakelijk voor vernieling of diefstal.
Fietsrekken zijn geen speelplekken.

 

Personeelskamer
De lerarenkamer is het strikte domein van de leraren.