VWO+ en nieuwe structuur schooljaar '24-'25

Twee extra programma's voor de havo/vwo stroom
Vanaf schooljaar 2024 - 2025 zullen we in de havo/vwo stroom twee extra programma’s aanbieden in de 7e en 8e klassen. 

 

Extra bètavakles
In 8 havo/vwo bieden we een blokuur bèta (science) aan. Dit programma wordt momenteel ontwikkeld door de bèta-sectie. Dit is een vakles naast de talen, wiskunde, kunst- en bewegingsvakken. Deze les wordt opgenomen in het reguliere lesrooster en zorgt voor een evenwichtiger aanbod in theorielessen, met de talen aan de ene kant en wiskunde en science aan de andere kant.


VWO+ programma (PILOT)
We willen de vwo-leerling extra uitdagen door een vwo+ programma aan te bieden. In de 7 vwo (7.1) klas komt het oefenuur Nederlands te vervallen en bieden we een minor aan. Leerlingen kunnen dan kiezen tussen DELF Frans, een wisselende minor (per kwartaal) of studietijd, want niet elke vwo-leerling kan en wil meer. We bieden het VWO+ programma aan 7 en 8 (8.1) tegelijk aan. Het VWO+ programma zal na het eerste kwartaal starten, zodat de leerlingen eerst kunnen landen.

 

 
Nieuwe structuur
Vanaf de huidige 7e klassen (start schooljaar 2023-2024) zitten de leerlingen in een nieuwe structuur. Hiervan zullen twee onderdelen zichtbaar verschillen van de leerlingen in klas 8 (2023-2024) en hoger.

 

De leerlingen blijven twee jaar bij elkaar in een mavo/havo klas of een havo/vwo klas, de zogenaamde verlengde brugklas. Dit wordt bij ons de middenbouw genoemd. Na deze twee jaar kijken we op welk niveau de leerling het best op zijn/haar/diens plek zit. Vanaf jaar 9 zitten de leerlingen in klas 9 mavo, 9 havo of 9 vwo en zij zullen tot het eindexamen, als de schoolloopbaan zonder hobbels verloopt, bij elkaar in de klas blijven.


De kampen en reizen zullen op een ander moment in het jaar plaatsvinden. Vanwege de sociale cohesie en pedagogische doeleinden, verplaatsen we de kampen naar het begin van het schooljaar. Voor de eerste drie leerjaren zal dit er zo uitzien:


7e klas: introductieweek

8e klas: (bosbouw)kamp begin schooljaar

9e klas: survivalkamp begin schooljaar

 

Over de kosten bij bijdragen voor het kamp zult u bij inschrijving en voor de zomervakantie geïnformeerd worden.